Nastavování cen pomocí parametrů s cenovým koeficientem