Slovník pojmů

A

Above the fold

Jedná se o horní část stránky, která se po načtení zobrazení bez nutnosti skrolovat.

Více o pojmu

Analýza klíčových slov

Podrobná klasifikační analýza je základním stavebním kamenem dobře optimalizovaného webu nebo e-shopu.

Více o pojmu

Anchor text

Pojem používaný pro viditelné texty, které na sobě nesou hypertextový odkaz.

Více o pojmu

Aktualita

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o text, který přináší něco nového, aktuálního.

Více o pojmu

Alternativní text

Alternativní text se přidává k popisu multimediálního obsahu a pomáhá vyhledávači určit, co je na obrázku nebo videu zobrazeno.

Více o pojmu

Algoritmus šíření příspěvků na FB

Algoritmus šíření příspěvků na FB řídí pořadí zobrazení příspěvků ve feedu.

Více o pojmu

B

Backlink

Jedná se o odkaz směřující na konkrétní web z jiných internetových stránek.

Více o pojmu

Banner

Druh reklamy vyskytující se na webových stránkách a v aplikacích.

Více o pojmu

Bold

Bold se používá pro zvýraznění slova nebo věty, jedná se o vytučnění.

Více o pojmu

Brief

Briefem se mezi copywritery označuje zadání od klienta.

Více o pojmu

Bumper

Nepřeskočitelná krátká videoreklama o délce 6 s.

Více o pojmu

B2B

B2B je zkratka anglického sousloví business to business. Jde tedy o obchodní vztah mezi dvěma společnostmi.

Více o pojmu

Brand

Brand je most mezi firmou, výrobcem, prodejcem a spotřebitelem, zákazníkem.

Více o pojmu

Business Manager

Jedná se o nástroj pro administraci facebookových stránek a inzertních účtů.

Více o pojmu

C

Cílová skupina

Slangově se užívá pojem cílovka. Jedná se o skupinu lidí, pro kterou se daný text píše.

Více o pojmu

CMS

Jedná se o zkratku anglických slov content management system.

Více o pojmu

Content marketing

Obsahový marketing, jehož náplní je tvorba obsahu a to nejen textového, ale i multimediálního.

Více o pojmu

Conversion Rate

Conversion rate (konverzní poměr), který se vypočítá jako podíl konverzí a návštěvníků.

Více o pojmu

Copyediting

Jak už je z názvu patrné, při copyeditingu textař již napsaný text edituje, ale rovněž jej i copywritersky vylepšuje.

Více o pojmu

Copyright

Při vyslovování zní toto slovo podobně jako copywrite, ale význam je zcela jiný.

Více o pojmu

Copytexty

Pojmem copytexty v SHEANu označujeme texty, například pro popis produktů.

Více o pojmu

Copywriting

Stručně by šlo napsat – reklamní textařina. Jedná se o psaní nejrůznějších textů na e-shopy a weby.

Více o pojmu

CPA

Zkratka CPA pochází z anglického Cost Per Action/Acquisition.

Více o pojmu

CPC

CPC je zkratka z anglického Cost Per Click, tedy cena za 1 kliknutí na reklamu.

Více o pojmu

CPE

CPE (Cost Per Engagement) představuje průměrnou cenu za interakci s reklamou.

Více o pojmu

CPM

CPM vyjadřuje průměrnou cenu reklamy za 1000 zobrazení.

Více o pojmu

CPV

CPV je průměrná cena za zhlédnutí videoreklamy.

Více o pojmu

CTA

Zkratka CTA pochází z anglických slov call to action, česky se překládá jako výzva k akci.

Více o pojmu

CTR

CTR (Click Through Rate) znamená kolik procent lidí, jimž se zobrazila naše reklama, na ni kliklo.

Více o pojmu

Cover fotka

Cover fotka je úvodní fotka facebookového profilu.

Více o pojmu

D

Denní rozpočet

Námi zvolený rozpočet, jaký může naše konkrétní kampaň utratit během jednoho dne.

Více o pojmu

Description

Pojmem description se označuje krátký text o dvou třech větách, který výstižně popisuje obsah stránky, ke které náleží.

Více o pojmu

Duplicitní obsah

Jedná se o obsah, který je zkopírován z jedné webové stránky a bez úprav vložen na jinou stránku.

Více o pojmu

Dynamická reklama

Dynamické reklamy mohou zákazníkům nabídnout přesně to, co na internetu hledají.

Více o pojmu

E

eCPC

eCPC je vylepšená cena za proklik. Vyhledává aukce reklam, kde je vyšší pravděpodobnost konverze.

Více o pojmu

Engagement

Pojem engagement v marketingu označuje přímou interakci uživatele na publikovaný obsah.

Více o pojmu

F

Feed

Datový soubor s informacemi o prodávaném zboží. Používá se pro napojení dat z e-shopu.

Více o pojmu

Facebook

Facebook je díky několika milionů uživatelů nejrozšířenější sociální sítí na světě.

Více o pojmu

Facebook Boost

Facebook Boost je placená služba Facebooku, která podporuje lepší viditelnost příspěvku.

Více o pojmu

Facebook katalog

Položky, které chcete inzerovat a prodávat na Facebooku a Instagramu, můžete uložit do produktového katalogu.

Více o pojmu

Facebook pixel

Facebook pixel je kód pro web, který umožňuje měření, optimalizaci a sestavování okruhů uživatelů.

Více o pojmu

Follower

Followers je anglický termín pro sledující na FB. 

Více o pojmu

G

GDN

Google Display Network je obsahová síť webů zapojených do reklamního systému Google Ads.

Více o pojmu

Google Ads

Reklamní systém od Googlu, jehož prostřednictvím je možné zakoupit reklamu ve vyhledávání na Googlu.

Více o pojmu

Google Analytics

Služba od Googlu, která například pomáhá sledovat zdroje návštěvnosti a chování našich zákazníků na webu.

Více o pojmu

H

H1

Jedná se o nadpis nejvyšší úrovně, který popisuje hlavní téma stránky.

Více o pojmu

Hard copy

Je označení pro nepersonalizovanou část textu, kterou lze mít předem.

Více o pojmu

Headline

Správně napsaný nadpis musí čtenáře zaujmout a vystihnout, o čem text nebo odstavec pojednává.

Více o pojmu

HTTPS

Zkratkou HTTPS se označuje protokol umožňující zabezpečenou komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem.

Více o pojmu

I

Interní prolinkování

Jde o umisťování odkazů v rámci jednoho webu. Například v článku v poradně je prolink na zmiňovanou kategorii.

Více o pojmu

Impressum

Autorskou tiráž na Facebooku lze nastavit v oddílu Impressum na vaší stránce.

Více o pojmu

Instagram

Instagram je bezplatná aplikace pro sdílení fotek, videí a chatování s přáteli.

Více o pojmu

K

Keywords

V překladu pojem znamená klíčová slova.

Více o pojmu

Klíčové slovo

Slova, která spustí odpovídající reklamu na základě prolnutí s vyhledávacím dotazem nebo obsahem webu.

Více o pojmu

Konverze

Splněný cíl, který si předem sami zvolíte.

Více o pojmu

Korektura

Při korektuře copywriter nebo korektor opravuje v textu gramatické a stylistické chyby.

Více o pojmu

KPI

KPI jsou klíčové ukazatele výkonnosti.

Více o pojmu

Kanál vybraných příspěvků na FB

Seznam příspěvků uprostřed hlavní stránky, který se neustále aktualizuje.

Více o pojmu

L

Long tail

Klíčové slovo v podobě delšího slovního spojení.

Více o pojmu

Landing page

Termín převzatý z angličtiny, který označuje vstupní stránku.

Více o pojmu

Laterální fráze

Pod laterální fráze spadají klíčová slova, která odpovídají specifičtějšímu vyhledávání.

Více o pojmu

Logo

Logo je graficky ztvárněný název, symbol nebo obrázek, který pomáhá rychleji si zapamatovat značku.

Více o pojmu

M

Microsite

Jde o web malého rozsahu o několika někdy i jen o jedné stránce.

Více o pojmu

Mikrotexty

Jedná se většinou o kratší texty servisního charakteru, které je ale dobré mít sladěné s celkovou tonalitou webu.

Více o pojmu

Marketplace

Pomocí Marketplace na Facebooku můžete nakupovat a prodávat položky mezi lidmi ve vaší komunitě.

Více o pojmu

Messenger

Facebook Messenger je služba a aplikace pro posílání rychlých zpráv mezi uživateli Facebooku. Nabízí textovou a hlasovou komunikaci.

Více o pojmu

N

Návštěvnost

Ve slovníku social specialistů se jako návštěvnost označuje počet uživatelů, kteří si zobrazí váš profil. 

Více o pojmu

Nevirální dosah

Nevirální dosah zobrazuje počet uživatelů, kterým se zobrazil obsah vaší stránky, i když nikdo z přátel na váš obsah nereagoval a ani vaši stránku nesleduje.

Více o pojmu

News Feed

News Feed je to, co vidíte hned po zapnutí Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích na své zdi.

Více o pojmu

Normostrana

Normostrana je strana textu o rozsahu 1 800 znaků včetně mezer.

Více o pojmu

Newsletter

Je to druh e-mailové zprávy, kterou firmy pravidelně nebo nárazově zasílají těm, kteří se k odběru přihlásili. Newsletter nejčastěji informuje o novinkách, akcích a slevách, jeho primárním cílem je prodej nebo jiná forma konverze.

Více o pojmu

O

Organický dosah na FB

Představuje počet lidí, kteří viděli jakýkoliv váš příspěvek alespoň jednou.

Více o pojmu

P

Perex

Jedná se o úvodní odstavec, který shrnuje o čem daný text je a má za úkol čtenáře nalákat k dalšímu čtení.

Více o pojmu

Persona

V kontextu obsahového marketingu jde o fiktivní osobu, typického představitele dané cílové skupiny.

Více o pojmu

PNO

Z PNO zjistíte, kolik procent z celkového obratu bylo potřeba vydat na danou reklamu.

Více o pojmu

Podíl zobrazení

Procento počtu zobrazení, které vaše reklamy získají ve srovnání s celkovým počtem zobrazení, které by získat mohly.

Více o pojmu

PR článek

Dříve se jednalo o text umístěných v novinách, dnes je tímto termínem označován i článek publikovaný na nějakém internetovém portálu.

Více o pojmu

Princip obrácené pyramidy

Podle tohoto principu patří to nejpodstatnější a nejzajímavější do horní části textu.

Více o pojmu

Průměrná CPC

Průměrná cena (CPC = Cost Per Click), kterou jsme zaplatili za kliknutí na naši reklamu.

Více o pojmu

Průměrná pozice

Metrika (již neaktivní v Google Ads), která ukazuje, na které pozici se průměrně zobrazují naše reklamy.

Více o pojmu

Placený dosah na FB

Představuje počet lidí, kterým se na obrazovce zobrazil jakýkoli placený příspěvek vaší stránky.

Více o pojmu

Pop-up okno

Pop-up (nebo také vyskakovací) okno je specifický marketingový formát, jehož cílem je návštěvníka webu upozornit na něco zajímavého (např. slevu, dopravu zdarma, atd). Vyskakovací okno částečně překryje obsah stránky, která přestane být aktivní.

Více o pojmu

Poptávkový formulář na webu

Pomocí poptávkového formuláře získá firma kontakt na zákazníka, který o její služby nebo produkty sám projevil zájem.

Více o pojmu

Povědomí o značce

Anglicky označované Brand Awareness. Jde o znalost značky v cílové skupině.

Více o pojmu

PPC

Zkratka PPC je odvozena z anglickéhou sousloví pay-per-clik. Jedná se tedy o reklamu, u níž inzerent neplatí za její zobrazení, ale platí až tehdy, když někdo na reklamu klikne.

Více o pojmu

R

Remarketing

Cílení reklamy na uživatele, kteří navštívili web.

Více o pojmu

Reporting

Pravidelná zpráva klientovi o tom, jak se daří plnit cíle.

Více o pojmu

Retargeting

Cílení reklamy na uživatele, kteří navštívili web, používá se u Seznam Skliku.

Více o pojmu

RLSA

Remarketing Lists for Search Ads jsou remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání.

Více o pojmu

ROAS

Návratnost prostředků vložených do reklamy. Jde o převrácenou hodnotu PNO.

Více o pojmu

ROI

Return On Investments v překladu znamená n​​​​​ávratnost našich investic.

Více o pojmu

Responzivní design

Responzivní design webu zaručuje, že se jednotlivé webové stránky zobrazují trochu jinak v závislosti na tom, na jakém zařízení jsou prohlíženy.

Více o pojmu

S

Sklik

Reklamní systém od společnosti Seznam.cz.

Více o pojmu

Skóre kvality

Hodnocení naší reklamy na základě její relevantnosti (čím vyšší skóre, tím nižší cena a lepší pozice ve vyhledávání).

Více o pojmu

Skóre optimalizace

Nová metrika v Google Ads, odhaduje, jak dobře si náš účet pravděpodobně vede a zda využívá svůj potenciál.

Více o pojmu

Skripty v Google Ads

Umožňují automatizaci, např. kontrolu odkazů, detekce anomálií aj.

Více o pojmu

Statistiky aukcí

Porovnání výkonu s inzerenty, kteří se zúčastní stejných akcí.

Více o pojmu

SEO

Termínem SEO (zkratka anglických slov Search Engine Optimization) se označuje činnost, při níž se web či e-shop optimalizuje pro internetové vyhledávače.

Více o pojmu

SERP

Jedná se o zkratku anglického sousloví Search engine results page. Do češtiny by se přeložilo jako stránka výsledků vyhledávání.

Více o pojmu

Social media

Social media jsou technologie, které jsou zprostředkované počítačem.

Více o pojmu

Sociální síť

Sociální sítě umožňují lidem virtuální setkávání na internetu.

Více o pojmu

Stories

Stories neboli příběhy na Facebooku jsou krátké uživatelsky generované sbírky fotografií a videa, které lze zobrazit až dvakrát a zmizí po 24 hodinách.

Více o pojmu

T

Testimonial

V testimonialu je citace konkrétní osoby, která komentuje/hodnotí produkt či službu.

Více o pojmu

Titulek

Jedná se o řádek v hlavičce zdrojového kódu. Zobrazuje se v záložce internetového prohlížeče a ve výsledcích vyhledávání.

Více o pojmu

Tonalita

Je to označení pro naladění komunikačního stylu, který se bude používat pro všechny texty.

Více o pojmu

Traffic

Anglický pojem traffic používají marketéři pro označení návštěvnosti webu nebo e-shopu.

Více o pojmu

U

Upselling

Nabízení příslušenství, rozšíření nebo dražší verze produktu.

Více o pojmu

Update

Update je pojem z angličtiny, kterým se označuje činnost, při níž se něco staré nahradí něčím novým.

Více o pojmu

V

Videospot

Video reklama, kterou lze po 5 s přeskočit. Ideální délka reklamy je 7–60 s.

Více o pojmu

Virální dosah

Virální dosah zobrazuje počet uživatelů, kterým se ve feedu zobrazil váš obsah, protože jeho přítel vaši stránku sleduje, nebo na příspěvek reagoval.

Více o pojmu

Z

Zobrazení stránky

Představuje počet zobrazení profilu stránky lidmi včetně lidí přihlášených k Facebooku i těch, kteří přihlášeni nejsou.

Více o pojmu