Slovník pojmů

A

Above the fold

Jedná se o horní část stránky, která se po načtení zobrazení bez nutnosti skrolovat.

Více o pojmu

Analýza klíčových slov

Mezi marketéry je slangově nazývána klíčovka.

Více o pojmu

Anchor text

Pojem používaný pro viditelné texty, které na sobě nesou hypertextový odkaz.

Více o pojmu

Aktualita

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o text, který přináší něco nového, aktuálního.

Více o pojmu

Alternativní text

Alternativní text se přidává k popisu multimediálního obsahu a pomáhá vyhledávači určit, co je na obrázku nebo videu zobrazeno.

Více o pojmu

Algoritmus šíření příspěvků na FB

Algoritmus šíření příspěvků na FB řídí pořadí zobrazení příspěvků ve feedu.

Více o pojmu

B

Backlink

Jedná se o odkaz směřující na konkrétní web z jiných internetových stránek.

Více o pojmu

Banner

Druh reklamy vyskytující se na webových stránkách a v aplikacích.

Více o pojmu

Bold

Bold se používá pro zvýraznění slova nebo věty, jedná se o vytučnění.

Více o pojmu

Brief

Briefem se mezi copywritery označuje zadání od klienta.

Více o pojmu

Bumper

Nepřeskočitelná krátká videoreklama o délce 6 s.

Více o pojmu

Brand

Brand je anglické označení pro značku. Je to most mezi firmou, výrobcem, prodejcem a spotřebitelem, zákazníkem.

Více o pojmu

Business Manager

Jedná se o nástroj pro administraci facebookových stránek a inzertních účtů.

Více o pojmu

C

Cílová skupina

Slangově se užívá pojem cílovka. Jedná se o skupinu lidí, pro kterou se daný text píše.

Více o pojmu

CMS

Jedná se o zkratku anglických slov content management system.

Více o pojmu

Content marketing

Česky se překládá jako obsahový marketing. Jeho náplní je tedy tvorba obsahu a to nejen textového, ale i multimediálního.

Více o pojmu

Conversion Rate

CR = conversion rate (konverzní poměr), který se vypočte jako podíl konverzí a návštěvníků.

Více o pojmu

Copyediting

Jak už je z názvu patrné, při copyeditingu textař již napsaný text edituje, ale rovněž jej i copywritersky vylepšuje.

Více o pojmu

Copyright

Při vyslovování zní toto slovo podobně jako copywrite, ale význam je zcela jiný.

Více o pojmu

Copytexty

Pojmem copytexty v SHEANu označujeme texty, například pro popis produktů.

Více o pojmu

Copywriting

Stručně by šlo napsat – reklamní textařina. Jedná se o psaní nejrůznějších textů na e-shopy a weby.

Více o pojmu

CPA

Zkratka CPA pochází z anglického Cost Per Action/Acquisition.

Více o pojmu

CPC

CPC je zkratka z anglického Cost Per Click, tedy cena za 1 kliknutí na reklamu.

Více o pojmu

CPE

CPE (z anglického Cost Per Engagement) představuje průměrnou cenu za interakci s reklamou.

Více o pojmu

CPM

CPM (Cost Per Mille) neboli CPT (Cost Per Thousand) vyjadřuje průměrnou cenu reklamy za 1000 zobrazení. Používá se v online marketingu, TV a tisku.

Více o pojmu

CPV

CPV (Cost Per View), můžete se sejít také s PPV (Pay Per View) je průměrná cena za zhlédnutí videoreklamy. Cena reklamy se počítá počtu zobrazení videoreklamy.

Více o pojmu

CTA

Zkratka CTA pochází z anglických slov call to action, česky se překládá jako výzva k akci.

Více o pojmu

CTR

CTR (Click Through Rate) v překladu míra prokliku, což znamená kolik procent lidí, jimž se zobrazila naše reklama, na ni kliklo.

Více o pojmu

Cover fotka

Cover fotka je úvodní fotka facebookového profilu.

Více o pojmu

D

Denní rozpočet

Námi zvolený rozpočet, jaký může naše konkrétní kampaň utratit během jednoho dne.

Více o pojmu

Description

Pojmem description (oficiálně meta desription, v překladu jako popisek stránky) se označuje krátký text o dvou třech větách, který výstižně popisuje obsah stránky, ke které náleží.

Více o pojmu

Duplicitní obsah

Jedná se o obsah, který je zkopírován z jedné webové stránky a bez úprav vložen na jinou stránku.

Více o pojmu

Dynamická reklama

Dynamické reklamy (DSA = Dynamic Search Ads) mohou zákazníkům nabídnout přesně to, co na internetu hledají.

Více o pojmu

E

eCPC

eCPC je vylepšená cena za proklik. Vyhledává aukce reklam, kde je vyšší pravděpodobnost konverze.

Více o pojmu

Engagement

Pojem engagement v marketingu označuje přímou interakci (zaujetí) uživatele na publikovaný obsah.

Více o pojmu

F

Feed

Datový soubor s informacemi o prodávaném zboží. Používá se pro napojení dat z e-shopu.

Více o pojmu

Facebook

Facebook je díky několika milionů uživatelů nejrozšířenější sociální sítí na světě.

Více o pojmu

Facebook Boost

Facebook Boost je placená služba Facebooku, která podporuje lepší viditelnost příspěvku.

Více o pojmu

Facebook katalog

Položky, které chcete inzerovat a prodávat na Facebooku a Instagramu, můžete uložit do produktového katalogu.

Více o pojmu

Facebook pixel

Facebook pixel je kód pro web, který umožňuje měření, optimalizaci a sestavování okruhů uživatelů pro reklamní kampaně na Facebooku.

Více o pojmu

Followers

Followers je anglický termín pro sledující na FB. 

Více o pojmu

G

GDN

Google Display Network je obsahová síť webů zapojených do reklamního systému Google Ads.

Více o pojmu

Google Ads

Reklamní systém od Googlu, jehož prostřednictvím je možné zakoupit reklamu ve vyhledávání na Googlu anebo v obsahové síti partnerských webů.

Více o pojmu

Google Analytics

Služba od Googlu, která například pomáhá sledovat zdroje návštěvnosti a chování našich zákazníků na webu.

Více o pojmu

H

H1

Jedná se o nadpis nejvyšší úrovně, který popisuje hlavní téma stránky.

Více o pojmu

Hard copy

Je označení pro nepersonalizovanou část textu, kterou lze mít předem, tedy před personalizací.

Více o pojmu

Headline

Správně napsaný nadpis musí čtenáře zaujmout a vystihnout, o čem text nebo odstavec pojednává.

Více o pojmu

HTTPS

Zkratkou HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) se označuje protokol umožňující zabezpečenou komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem.

Více o pojmu

I

Interní prolinkování

Jde o umisťování odkazů v rámci jednoho webu. Například v článku v poradně je prolink na zmiňovanou kategorii.

Více o pojmu

Impressum

Impressum neboli autorská tiráž.

Více o pojmu

Instagram

Instagram je bezplatná aplikace pro sdílení fotek, videí a chatování s přáteli. Je dostupná pro Apple iOS, Android a Windows Phone.

Více o pojmu

K

Keywords

Klíčová slova.

Více o pojmu

Klíčová slova

Slova, která ve vyhledávači nebo GDN spustí odpovídající reklamu na základě prolnutí s vyhledávacím dotazem nebo obsahem webu.

Více o pojmu

Konverze

Splněný cíl (nákup zboží na e-shopu, odeslaný poptávkový formulář atd.), který si předem sami zvolíte.

Více o pojmu

Korektura

Při korektuře copywriter nebo korektor opravuje v textu gramatické a stylistické chyby.

Více o pojmu

KPI

KPI (=Key Performance Indicator) jsou klíčové ukazatele výkonnosti, tedy cílové parametry výkonu kampaní.

Více o pojmu

Kanál vybraných příspěvků na FB

Jedná se o seznam příspěvků uprostřed hlavní stránky, který se neustále aktualizuje.

Více o pojmu

L

Long tail

Jedná se o klíčové slovo v podobě delšího slovního spojení, kterou má vysokou relevanci a přitom nižší míru popularity.

Více o pojmu

Logo

Logo je graficky ztvárněný název, symbol nebo obrázek, který pomáhá rychleji si zapamatovat, vybavit a najít značku.

Více o pojmu

M

Microsite

Jde o web malého rozsahu o několika někdy i jen o jedné stránce.

Více o pojmu

Mikrotexty

Jedná se většinou o kratší texty servisního charakteru, které je ale dobré mít sladěné s celkovou tonalitou webu.

Více o pojmu

Marketplace

Pomocí Marketplace na Facebooku můžete nakupovat a prodávat položky mezi lidmi ve vaší komunitě.

Více o pojmu

Messenger

Facebook Messenger je služba a aplikace pro posílání rychlých zpráv mezi uživateli Facebooku. Nabízí textovou a hlasovou komunikaci.

Více o pojmu

N

Návštěvnost

Ve slovníku social specialistů se jako návštěvnost označuje počet uživatelů, kteří si zobrazí váš profil. 

Více o pojmu

Nevirální dosah

Nevirální dosah zobrazuje počet uživatelů, kterým se zobrazil obsah vaší stránky, i když nikdo z přátel na váš obsah nereagoval a ani vaši stránku nesleduje.

Více o pojmu

News Feed

News Feed je to, co vidíte hned po zapnutí Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích na své zdi.

Více o pojmu

Normostrana

Normostrana je strana textu o rozsahu 1 800 znaků včetně mezer.

Více o pojmu

Newsletter

Je to druh e-mailové zprávy, kterou firmy pravidelně nebo nárazově zasílají těm, kteří se k odběru přihlásili. Newsletter nejčastěji informuje o novinkách, akcích a slevách, jeho primárním cílem je prodej nebo jiná forma konverze.

Více o pojmu

O

Organický dosah na FB

Představuje počet lidí, kteří viděli jakýkoliv váš příspěvek alespoň jednou.

Více o pojmu

P

Perex

Jedná se o úvodní odstavec, který shrnuje o čem daný text je a má za úkol čtenáře nalákat k dalšímu čtení.

Více o pojmu

Persona

V kontextu obsahového marketingu jde o fiktivní osobu, typického představitele dané cílové skupiny.

Více o pojmu

PNO

Z PNO zjistíte, kolik procent z celkového obratu bylo potřeba vydat na danou reklamu.

Více o pojmu

Podíl zobrazení

Procento počtu zobrazení, které vaše reklamy získají ve srovnání s celkovým počtem zobrazení, které by získat mohly.

Více o pojmu

PR článek

Dříve se jednalo o text umístěných v novinách, dnes je tímto termínem označován i článek publikovaný na nějakém internetovém portálu.

Více o pojmu

Princip obrácené pyramidy

Podle tohoto principu patří to nejpodstatnější a nejzajímavější do horní části textu.

Více o pojmu

Průměrná CPC

Průměrná cena (CPC = Cost Per Click), kterou jsme zaplatili za kliknutí na naši reklamu.

Více o pojmu

Průměrná pozice

Metrika (již neaktivní v Google Ads), která ukazuje, na které pozici se průměrně zobrazují naše reklamy.

Více o pojmu

Placený dosah na FB

Představuje počet lidí, kterým se na obrazovce zobrazil jakýkoli placený příspěvek vaší stránky.

Více o pojmu

Poptávkový formulář na webu

Pomocí poptávkového formuláře získá firma kontakt na zákazníka, který o její služby nebo produkty sám projevil zájem.

Více o pojmu

Povědomí o značce

Anglicky označované Brand Awareness. Jde o znalost značky v cílové skupině.

Více o pojmu

PPC

Zkratka PPC je odvozena z anglickéhou sousloví pay-per-clik. Jedná se tedy o reklamu, u níž inzerent neplatí za její zobrazení, ale platí až tehdy, když někdo na reklamu klikne.

Více o pojmu

R

Remarketing

Cílení reklamy na uživatele, kteří navštívili web.

Více o pojmu

Reporting

Pravidelná zpráva klientovi o tom, jak se daří plnit cíle.

Více o pojmu

Retargeting

Cílení reklamy na uživatele, kteří navštívili web, používá se u Seznam Skliku.

Více o pojmu

RLSA

Remarketing Lists for Search Ads jsou remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání.

Více o pojmu

ROAS

Návratnost prostředků vložených do reklamy. Jde o převrácenou hodnotu PNO.

Více o pojmu

ROI

Return On Investments v překladu znamená n​​​​​ávratnost našich investic.

Více o pojmu

S

Sklik

Reklamní systém od společnosti Seznam.cz.

Více o pojmu

Skóre kvality

Hodnocení naší reklamy na základě její relevantnosti (čím vyšší skóre, tím nižší cena a lepší pozice ve vyhledávání).

Více o pojmu

Skóre optimalizace

Nová metrika v Google Ads, odhaduje, jak dobře si náš účet pravděpodobně vede a zda využívá svůj potenciál.

Více o pojmu

Skripty v Google Ads

Umožňují automatizaci, např. kontrolu odkazů, detekce anomálií aj.

Více o pojmu

Statistiky aukcí

Porovnání výkonu s inzerenty, kteří se zúčastní stejných akcí.

Více o pojmu

SEO

Termínem SEO (zkratka anglických slov Search Engine Optimization) se označuje činnost, při níž se web či e-shop optimalizuje pro internetové vyhledávače.

Více o pojmu

Social media

Social media jsou technologie, které jsou zprostředkované počítačem.

Více o pojmu

Sociální síť

Sociální sítě umožňují lidem virtuální setkávání na internetu.

Více o pojmu

Stories

Stories neboli příběhy na Facebooku jsou krátké uživatelsky generované sbírky fotografií a videa, které lze zobrazit až dvakrát a zmizí po 24 hodinách.

Více o pojmu

T

Testimonial

V testimonialu je citace konkrétní osoby, která komentuje/hodnotí produkt či službu.

Více o pojmu

Titulek

Jedná se o řádek v hlavičce zdrojového kódu. Zobrazuje se v záložce internetového prohlížeče a ve výsledcích vyhledávání.

Více o pojmu

Tonalita

Je to označení pro naladění komunikačního stylu, který se bude používat pro všechny texty.

Více o pojmu

Traffic

Anglický pojem traffic používají marketéři pro označení návštěvnosti webu nebo e-shopu.

Více o pojmu

U

Upselling

Nabízení příslušenství, rozšíření nebo dražší verze produktu.

Více o pojmu

Update

Update je pojem z angličtiny, kterým se označuje činnost, při níž se něco staré nahradí něčím novým.

Více o pojmu

V

Videospot

Video reklama, kterou lze po 5 s přeskočit. Ideální délka reklamy je 7–60 s.

Více o pojmu

Virální dosah

Virální dosah zobrazuje počet uživatelů, kterým se ve feedu zobrazil váš obsah, protože jeho přítel vaši stránku sleduje, nebo na příspěvek reagoval.

Více o pojmu

Z

Zobrazení stránky

Představuje počet zobrazení profilu stránky lidmi včetně lidí přihlášených k Facebooku i těch, kteří přihlášeni nejsou.

Více o pojmu