Slovník pojmů

A

A/B testování

Spočívá ve vytvoření dvou různých variant testovaného produktu a následném použití té s lepšími výsledky.

Více o pojmu

Above the fold

Jedná se o horní část stránky, která se po načtení zobrazení bez nutnosti skrolovat.

Více o pojmu

AIDA

Jedná se o zkratku anglických slovíček Attention, Interest, Desire, Action - tedy pozornost, zájem, přání a akce. Je to model, který se aplikuje na navrhování marketingových strategií a psaní reklamních textů.

Více o pojmu

Aktualita

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o text, který přináší něco nového, aktuálního.

Více o pojmu

Algoritmus šíření příspěvků na FB

Algoritmus šíření příspěvků na FB řídí pořadí zobrazení příspěvků ve feedu.

Více o pojmu

Alternativní text

Alternativní text se přidává k popisu multimediálního obsahu a pomáhá vyhledávači určit, co je na obrázku nebo videu zobrazeno.

Více o pojmu

Analýza klíčových slov

Podrobná klasifikační analýza je základním stavebním kamenem dobře optimalizovaného webu nebo e-shopu.

Více o pojmu

Anchor text

Pojem používaný pro viditelné texty, které na sobě nesou hypertextový odkaz.

Více o pojmu

ATL

ATL (above the line) je označení pro nadlinkovou komunikaci.

Více o pojmu

B

B2B

B2B je zkratka anglického sousloví business to business. Jde tedy o obchodní vztah mezi dvěma společnostmi.

Více o pojmu

B2C

Zkratka pro Business-to-consumer popisuje obchodní vztah mezi prodejcem a koncovým zákazníkem.

Více o pojmu

Backend

Výraz Backend (složen z anglických slov Back a End) označuje část webové aplikace, která běží na serveru a jejím úkolem je podávat data prohlížeči.

Více o pojmu

Backlink

Jedná se o odkaz směřující na konkrétní web z jiných internetových stránek.

Více o pojmu

Banner

Druh reklamy vyskytující se na webových stránkách a v aplikacích.

Více o pojmu

Black Hat SEO

Jedná se o soubor SEO praktik, které jsou zakázány a prohlížeče za ně mohou penalizovat.

Více o pojmu

Bold

Bold se používá pro zvýraznění slova nebo věty, jedná se o vytučnění.

Více o pojmu

Brand

Brand je most mezi firmou, výrobcem, prodejcem a spotřebitelem, zákazníkem.

Více o pojmu

Brief

Briefem se mezi copywritery označuje zadání od klienta.

Více o pojmu

BTL

BTL (below the line) je historické označení pro podlinkovou komunikaci.

Více o pojmu

Bumper

Nepřeskočitelná krátká videoreklama o délce 6 s.

Více o pojmu

Business Manager

Jedná se o nástroj pro administraci facebookových stránek a inzertních účtů.

Více o pojmu

Buzz marketing

Buzz marketing má za cíl vyvolat rozruch kolem produktu pomocí ústního šíření mezi spotřebiteli.

Více o pojmu

C

CAPTCHA

Tento akronym označuje test, který slouží k rozeznání skutečných uživatelů od robotů.

Více o pojmu

Cílová skupina

Slangově se užívá pojem cílovka. Jedná se o skupinu lidí, pro kterou se daný text píše.

Více o pojmu

Claim

Claim je vlastně slogan nebo motto – krátký text, který si spojíme s určitou značkou a tím, jak spolu tvoří její image.

Více o pojmu

CLV

Tato metrika vyjadřuje, jakou hodnotu pro nás má stálý zákazník, který se pravidelně vrací a nakupuje.

Více o pojmu

CMS

Jedná se o zkratku anglických slov content management system.

Více o pojmu

Content marketing

Obsahový marketing, jehož náplní je tvorba obsahu a to nejen textového, ale i multimediálního.

Více o pojmu

Conversion Rate

Conversion rate (konverzní poměr), který se vypočítá jako podíl konverzí a návštěvníků.

Více o pojmu

Cookies

Cookies jsou malé soubory, které si webová stránka ukládá ve vašem prohlížeči.

Více o pojmu

Copyediting

Jak už je z názvu patrné, při copyeditingu textař již napsaný text edituje, ale rovněž jej i copywritersky vylepšuje.

Více o pojmu

Copyright

Při vyslovování zní toto slovo podobně jako copywrite, ale význam je zcela jiný.

Více o pojmu

Copytexty

Pojmem copytexty v SHEANu označujeme texty, například pro popis produktů.

Více o pojmu

Copywriting

Stručně by šlo napsat – reklamní textařina. Jedná se o psaní nejrůznějších textů na e-shopy a weby.

Více o pojmu

Cover fotka

Cover fotka je úvodní fotka facebookového profilu.

Více o pojmu

CPA

Zkratka CPA pochází z anglického Cost Per Action/Acquisition.

Více o pojmu

CPC

CPC je zkratka z anglického Cost Per Click, tedy cena za 1 kliknutí na reklamu.

Více o pojmu

CPE

CPE (Cost Per Engagement) představuje průměrnou cenu za interakci s reklamou.

Více o pojmu

CPM

CPM vyjadřuje průměrnou cenu reklamy za 1000 zobrazení.

Více o pojmu

CPV

CPV je průměrná cena za zhlédnutí videoreklamy.

Více o pojmu

CTA

Zkratka CTA pochází z anglických slov call to action, česky se překládá jako výzva k akci.

Více o pojmu

CTR

CTR (Click Through Rate) znamená kolik procent lidí, jimž se zobrazila naše reklama, na ni kliklo.

Více o pojmu

CZ-NACE

Je to zkratka pro klasifikaci ekonomických činností vydávanou Evropskou komisí od roku 1970.

Více o pojmu

D

Denní rozpočet

Námi zvolený rozpočet, jaký může naše konkrétní kampaň utratit během jednoho dne.

Více o pojmu

Description

Pojmem description se označuje krátký text o dvou třech větách, který výstižně popisuje obsah stránky, ke které náleží.

Více o pojmu

Dosílka

V online marketingu se dosílkou rozumí taková e-mailová kampaň, která je odeslaná na segment příjemců, kteří neotevřeli či se neproklikli v původně zaslané kampani.

Více o pojmu

Drobečková navigace

Drobečková navigace je prvek, který uživatelům pomáhá s navigací na webu, stejně jako pomohly drobečky Jeníčkovi a Mařence s hledáním cestičky v temném lese.

Více o pojmu

Duplicitní obsah

Jedná se o obsah, který je zkopírován z jedné webové stránky a bez úprav vložen na jinou stránku.

Více o pojmu

Dynamická reklama

Dynamické reklamy mohou zákazníkům nabídnout přesně to, co na internetu hledají.

Více o pojmu

E

E-commerce

Označení pro obchodní činnosti v rámci internetu a dalších elektronických prostředků.

Více o pojmu

E-mailing

V případě dobrého nastavení se jedná o nízkonákladovou formu marketingu, která má dobře měřitelné výsledky, velkou návratnost investic a také obrovský zásah. 

Více o pojmu

eCPC

eCPC je vylepšená cena za proklik. Vyhledává aukce reklam, kde je vyšší pravděpodobnost konverze.

Více o pojmu

Engagement

Pojem engagement v marketingu označuje přímou interakci uživatele na publikovaný obsah.

Více o pojmu

Event

Zjednodušeně řečeno jde o definovanou událost, která je-li vykonána, je i zaznačena v GA4.

Více o pojmu

F

Facebook

Facebook je díky několika milionů uživatelů nejrozšířenější sociální sítí na světě.

Více o pojmu

Facebook Boost

Facebook Boost je placená služba Facebooku, která podporuje lepší viditelnost příspěvku.

Více o pojmu

Facebook katalog

Položky, které chcete inzerovat a prodávat na Facebooku a Instagramu, můžete uložit do produktového katalogu.

Více o pojmu

Facebook pixel

Facebook pixel je kód pro web, který umožňuje měření, optimalizaci a sestavování okruhů uživatelů.

Více o pojmu

FAQ

Jedná se o akronym označující anglickou frázi frequently asked questions, což můžeme přeložit jako často kladené otázky.

Více o pojmu

Favicon

Jedná se o ikonu stránky, která se většinou zobrazuje před titulkem stránky v záložce prohlížeče, v historii nebo ve vyhledávačích.

Více o pojmu

Feed

Datový soubor s informacemi o prodávaném zboží. Používá se pro napojení dat z e-shopu.

Více o pojmu

Follower

Followers je anglický termín pro sledující na FB. 

Více o pojmu

Frontend

Pojem frontend je to, co běžní uživatelé vidí, když přijdou na adresu konkrétního webu či e-shopu.

Více o pojmu

G

GDN

Google Display Network je obsahová síť webů zapojených do reklamního systému Google Ads.

Více o pojmu

GDPR

Tento soubor pravidel na ochranu dat platí v zemích EU od května 2018 a musí být dodržován všemi, kteří zachází s osobními údaji.

Více o pojmu

Google Ads

Reklamní systém od Googlu, jehož prostřednictvím je možné zakoupit reklamu ve vyhledávání na Googlu.

Více o pojmu

Google Analytics

Služba od Googlu, která například pomáhá sledovat zdroje návštěvnosti a chování našich zákazníků na webu.

Více o pojmu

H

H1

Jedná se o nadpis nejvyšší úrovně, který popisuje hlavní téma stránky.

Více o pojmu

Hard copy

Je označení pro nepersonalizovanou část textu, kterou lze mít předem.

Více o pojmu

Hashtag

S tímto populárním symbolem # se setkáte zejména na sociálních sítích, kde se používá k označování klíčových slov.

Více o pojmu

Headline

Správně napsaný nadpis musí čtenáře zaujmout a vystihnout, o čem text nebo odstavec pojednává.

Více o pojmu

Hover

Označení Hover efekt používáme pro to, když se prvek na webové stránce změní při najetí kurzoru myši.

Více o pojmu

Hreflang atribut

S tímto atributem se setkáte zejména při práci se SEO. Používá se na zacílení vícejazyčných webů pro určité publikum.

Více o pojmu

HTML

HTML je zkratka pro hypertextový značkovací jazyk, který se používá pro tvorbu webových stránek.

Více o pojmu

HTTPS

Zkratkou HTTPS se označuje protokol umožňující zabezpečenou komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem.

Více o pojmu

CH

Churn rate

Churn rate je metrika, která vyjadřuje rychlost, s jakou zákazníci přestávají využívat služby dané firmy.

Více o pojmu

I

Iframe

Značka iframe v HTML umožňuje vložit do vymezeného prostoru stránky obsah jiné stránky včetně stránek z jiných serverů.

Více o pojmu

Impressum

Autorskou tiráž na Facebooku lze nastavit v oddílu Impressum na vaší stránce.

Více o pojmu

Indexace

Tento pojem je spjatý s vyhledávači a označuje proces, během kterého je ukládán obsah webových stránek do databáze vyhledávačů.

Více o pojmu

Instagram

Instagram je bezplatná aplikace pro sdílení fotek, videí a chatování s přáteli.

Více o pojmu

Interní prolinkování

Jde o umisťování odkazů v rámci jednoho webu. Například v článku v poradně je prolink na zmiňovanou kategorii.

Více o pojmu

IP adresa

IP adresa (Internet Protocol Address) je vyjádřena jedinečnou kombinací čísel, která identifikuje konkrétní počítač.

Více o pojmu

J

JavaScript

JavaScript je objektově orientovaný skriptovací jazyk, se kterým se uživatelé nejčastěji setkávají v prohlížečích na e-shopech a webových stránkách.

Více o pojmu

Jingle

Je z angličtiny pocházející označení pro reklamní znělku v rádiu nebo v televizi.

Více o pojmu

K

Kanál vybraných příspěvků na FB

Seznam příspěvků uprostřed hlavní stránky, který se neustále aktualizuje.

Více o pojmu

Keywords

V překladu pojem znamená klíčová slova.

Více o pojmu

Klíčové slovo

Slova, která spustí odpovídající reklamu na základě prolnutí s vyhledávacím dotazem nebo obsahem webu.

Více o pojmu

Konverze

Splněný cíl, který si předem sami zvolíte.

Více o pojmu

Konverzní cesta

Jedná se o označení cesty návštěvníka webu napříč marketingovými kanály, která končí konverzí.

Více o pojmu

Korektura

Při korektuře copywriter nebo korektor opravuje v textu gramatické a stylistické chyby.

Více o pojmu

KPI

KPI jsou klíčové ukazatele výkonnosti.

Více o pojmu

L

Landing page

Termín převzatý z angličtiny, který označuje vstupní stránku.

Více o pojmu

Laterální fráze

Pod laterální fráze spadají klíčová slova, která odpovídají specifičtějšímu vyhledávání.

Více o pojmu

Link bait

Link Bait (taky známý jako linkbait) je ve své podstatě SEO praktika starající se o vytváření obsahu, který přiláká backlinky.

Více o pojmu

Linkbuilding

Tímto termínem se označuje metoda pro získávání zpětných odkazů.

Více o pojmu

LinkedIn

LinkedIn je profesní sociální síť, která uživatelům umožňuje vystavovat své profesní zkušenosti, vzdělání a dovednosti na osobním profilu.

Více o pojmu

Logo

Logo je graficky ztvárněný název, symbol nebo obrázek, který pomáhá rychleji si zapamatovat značku.

Více o pojmu

Long tail

Klíčové slovo v podobě delšího slovního spojení.

Více o pojmu

M

Mapa webu

Sitemap, také známá jako mapa webu je ve své podstatě hierarchicky uspořádaný seznam stránek, které se na daném webu nachází.

Více o pojmu

Marketplace

Pomocí Marketplace na Facebooku můžete nakupovat a prodávat položky mezi lidmi ve vaší komunitě.

Více o pojmu

Messenger

Facebook Messenger je služba a aplikace pro posílání rychlých zpráv mezi uživateli Facebooku.

Více o pojmu

Microsite

Jde o web malého rozsahu o jedné, či více stránkách.

Více o pojmu

Mikrotexty

Jedná se většinou o kratší texty servisního charakteru, které je ale dobré mít sladěné s celkovou tonalitou webu.

Více o pojmu

N

Návštěvnost

Ve slovníku social specialistů se jako návštěvnost označuje počet uživatelů, kteří si zobrazí váš profil.

Více o pojmu

Nevirální dosah

Nevirální dosah zobrazuje počet uživatelů, kterým se zobrazil obsah vaší stránky.

Více o pojmu

News Feed

News Feed je to, co vidíte hned po zapnutí Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích na své zdi.

Více o pojmu

Newsletter

Je to druh e-mailové zprávy, kterou firmy zasílají těm, kteří se k odběru přihlásili.

Více o pojmu

Nofollow

Tento pojem z oblasti SEO zastává funkci atributu a pojí se s odkazy na webu. Informuje internetové vyhledávače o tom, že mají daný odkaz vynechat ze sledování.

Více o pojmu

Normostrana

Normostrana je strana textu o rozsahu 1 800 znaků včetně mezer.

Více o pojmu

O

Off-page faktory

S off-page faktory se pracuje mimo web a patří mezi ně především zpětné odkazy a dále také zmínky na sociálních sítích.

Více o pojmu

Omnix

Jedná se o unikátní systém, který se postará o webový obsah na jednom místě. Omnix spojuje v jedno redakční systémy, elektronický obchod ale i nástroje na interní komunikaci.

Více o pojmu

On-page faktory

Faktory s přívlastkem on-page jsou takové, se kterými se pracuje přímo na webu a cílem je zvýšit viditelnost webu v neplacených výsledcích vyhledávání.

Více o pojmu

Open rate

Vypovídá o tom, kolik příjemců otevřelo doručený newsletter.

Více o pojmu

Organic traffic

Jedná se o přirozenou (organickou) návštěvnost, která je získávána z vyhledávačů jako Seznam nebo Google.

Více o pojmu

Organický dosah na FB

Představuje počet lidí, kteří viděli jakýkoliv váš příspěvek alespoň jednou.

Více o pojmu

P

Perex

Jedná se o úvodní odstavec, který shrnuje o čem daný text je a má za úkol čtenáře nalákat k dalšímu čtení.

Více o pojmu

Persona

V kontextu obsahového marketingu jde o fiktivní osobu, typického představitele dané cílové skupiny.

Více o pojmu

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) je skriptovací programovací jazyk používaný pro vývoj webových aplikací.

Více o pojmu

Placený dosah na FB

Představuje počet lidí, kterým se na obrazovce zobrazil jakýkoli placený příspěvek vaší stránky.

Více o pojmu

PNO

Z PNO zjistíte, kolik procent z celkového obratu bylo potřeba vydat na danou reklamu.

Více o pojmu

Podíl zobrazení

Procento počtu zobrazení, které vaše reklamy získají ve srovnání s celkovým počtem zobrazení, které by získat mohly.

Více o pojmu

Pop-up okno

Pop-up (nebo také vyskakovací) okno je specifický marketingový formát, jehož cílem je návštěvníka webu upozornit na něco zajímavého.

Více o pojmu

Poptávkový formulář na webu

Pomocí poptávkového formuláře získá firma kontakt na zákazníka, který o její služby nebo produkty sám projevil zájem.

Více o pojmu

Povědomí o značce

Anglicky označované Brand Awareness. Jde o znalost značky v cílové skupině.

Více o pojmu

PPC

Zkratka PPC je odvozena z anglickéhou sousloví pay-per-clik. Jedná se tedy o reklamu, u níž inzerent neplatí za její zobrazení, ale za kliknutí.

Více o pojmu

PR článek

Dříve se jednalo o text umístěných v novinách, dnes je tímto termínem označován i článek publikovaný na nějakém internetovém portálu.

Více o pojmu

Přímá návštěvnost

Přímá návštěvnost je, když uživatel navštíví danou webovou stránku napřímo.

Více o pojmu

Princip obrácené pyramidy

Podle tohoto principu patří to nejpodstatnější a nejzajímavější do horní části textu.

Více o pojmu

Případová studie

Případová studie je v marketingu nezbytným nástrojem, díky kterému firmy efektivně prezentují své schopnosti a dosažené úspěchy.

Více o pojmu

Průměrná CPC

Průměrná cena (CPC = Cost Per Click), kterou jsme zaplatili za kliknutí na naši reklamu.

Více o pojmu

Průměrná pozice

Metrika (již neaktivní v Google Ads), která ukazuje, na které pozici se průměrně zobrazují naše reklamy.

Více o pojmu

R

Remarketing

Cílení reklamy na uživatele, kteří navštívili web.

Více o pojmu

Reporting

Pravidelná zpráva klientovi o tom, jak se daří plnit cíle.

Více o pojmu

Responzivní design

Responzivní design webu zaručuje, že se jednotlivé webové stránky zobrazují trochu jinak v závislosti na tom, na jakém zařízení jsou prohlíženy.

Více o pojmu

Retargeting

Cílení reklamy na uživatele, kteří navštívili web, používá se u Seznam Skliku.

Více o pojmu

RFM analýza

RFM analýza je metodou segmentace zákazníků, která je založena na předchozím nákupním chování.

Více o pojmu

RLSA

Remarketing Lists for Search Ads jsou remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání.

Více o pojmu

ROAS

Návratnost prostředků vložených do reklamy. Jde o převrácenou hodnotu PNO.

Více o pojmu

Robot

Tento speciální program, také známý jako crawler nebo zkráceně bot, prochází internetové stránky a na nich vykonává určitou činnost.

Více o pojmu

ROI

Return On Investments v překladu znamená n​​​​​ávratnost našich investic.

Více o pojmu

RSS

RSS je formát, který umožňuje webovým stránkám a online zdrojům sdílet svůj obsah ve strukturované podobě.

Více o pojmu

S

Samplování (vzorkování)

Každý report v GA4 je sestaven z určitého množství dat, které má ovšem své limity.

Více o pojmu

SEO

Termínem SEO se označuje činnost, při níž se web či e-shop optimalizuje pro internetové vyhledávače.

Více o pojmu

SERP

Jedná se o zkratku anglického sousloví Search Engine Results Page - stránka výsledků vyhledávání.

Více o pojmu

Sklik

Reklamní systém od společnosti Seznam.cz.

Více o pojmu

Skóre kvality

Hodnocení naší reklamy na základě její relevantnosti.

Více o pojmu

Skóre optimalizace

Nová metrika v Google Ads, odhaduje, jak dobře si náš účet pravděpodobně vede a zda využívá svůj potenciál.

Více o pojmu

Skripty v Google Ads

Umožňují automatizaci, např. kontrolu odkazů, detekce anomálií aj.

Více o pojmu

Social media

Social media jsou technologie, které jsou zprostředkované počítačem.

Více o pojmu

Social proof

Social proof (sociální důkaz) je fenomén, při kterém lidé následují chování ostatní, když si nejsou jisti, jak se rozhodnout.

Více o pojmu

Sociální síť

Sociální sítě umožňují lidem virtuální setkávání na internetu.

Více o pojmu

Spam

Veškeré nevyžádané zprávy v digitální komunikaci.

Více o pojmu

Statistiky aukcí

Porovnání výkonu s inzerenty, kteří se zúčastní stejných akcí.

Více o pojmu

STDC

Tato zkratka je pomůckou při vytváření online marketingových strategií, kdy nákupní cyklus zákazníka rozdělíme do čtyř fází. V každé z fází je nutné mít k potenciálním zákazníkům odlišný přístup.

Více o pojmu

Stories

Stories neboli příběhy na Facebooku jsou krátké uživatelsky generované sbírky fotografií a videa.

Více o pojmu

T

Tag

Jedná se o slovo nebo slovní spojení, kterým označíme článek a které nejlépe vystihuje jeho zaměření.

Více o pojmu

Testimonial

V testimonialu je citace konkrétní osoby, která komentuje/hodnotí produkt či službu.

Více o pojmu

TikTok

TikTok je sociální síť, kde si uživatelé sdílejí krátká videa, která mohou doplnit různými filtry, nebo hudbou.

Více o pojmu

Titulek

Jedná se o řádek v hlavičce zdrojového kódu. Zobrazuje se v záložce internetového prohlížeče a ve výsledcích vyhledávání.

Více o pojmu

Tonalita

Je to označení pro naladění komunikačního stylu, který se bude používat pro všechny texty.

Více o pojmu

Traffic

Anglický pojem traffic používáme pro označení návštěvnosti webu nebo e-shopu.

Více o pojmu

Twitter

Twitter je jednou z nejznámějších sociálních sítí na světě, často využívaná k mikroblogování.

Více o pojmu

U

Update

Update je pojem z angličtiny, kterým se označuje činnost, při níž se něco staré nahradí něčím novým.

Více o pojmu

Upselling

Nabízení příslušenství, rozšíření nebo dražší verze produktu.

Více o pojmu

User-ID

Jedná se o unikátní identifikátor, jež můžete přiřazovat jednotlivým uživatelům.

Více o pojmu

USP

Zkratka z anglického sousloví Unique Selling Propositon označuje „něco”, čím je firma/značka/e-shop lepší než konkurence. 

Více o pojmu

UTM

Jedná se o text přidaný k URL adrese, díky kterému můžete snadno zjistit, odkud zákazníci na danou URL adresu chodí.

Více o pojmu

V

Videospot

Video reklama, kterou lze po 5 s přeskočit. Ideální délka reklamy je 7–60 s.

Více o pojmu

Virální dosah

Virální dosah zobrazuje počet uživatelů, kterým se ve feedu zobrazil váš obsah, protože jeho přítel vaši stránku sleduje, nebo na příspěvek reagoval.

Více o pojmu

W

Webinář

Webinář je přednáška pořádaná přes internet.

Více o pojmu

WYSIWYG

Označují se tak editory, do kterých není potřeba zadávat kód ručně ale uživatel může pracovat v grafickém rozhraní.

Více o pojmu

X

XML Feed

Jedná se o datové soubory, které v sobě obsahují informace o produktech na vašem e-shopu –⁠ od ceny až po dostupnost.

Více o pojmu

Z

Zobrazení stránky

Představuje počet zobrazení profilu stránky lidmi včetně lidí přihlášených k Facebooku i těch, kteří přihlášeni nejsou.

Více o pojmu

Zvukové logo

Je to součást sound brandingu a používá se při propagaci značky. Jedná se vlastně o krátkou melodii, lidský hlas nebo jednoduché zvuky.

Více o pojmu