Zajímavé články
Provozujete e-shop v Německu nebo o tom alespoň přemýšlíte? V tomto příspěvku se zaměříme na 4 základní stavební kameny úspěšného online podnikání v Německu.
 
  • Forma podnikání
  • Právní a formální náležitosti
  • Lokalizace e-shopu/webu
  • Prvky důvěryhodnosti

uspesny e-shop na zahranicnim trhu

Podnikat jako český s. r. o. nebo německý GmbH / UG (haftungsbeschränkt) subjekt? Toť otázka!

Každá firma uvažující o vstupu na německý trh řeší toto dilema. Na úvod je třeba říci, že pokud se provozovatel e-shopu rozhodne ponechat si české sídlo a právní formu s. r. o., je to zcela v pořádku. Odvod daní tak probíhá v Česku, výrazně menší je i administrativní zátěž. To, že se sídlo společnosti bude nacházet z pohledu německého nakupujícího v zahraničí, mírně snižuje jeho důvěryhodnost. Nevýhoda se však dá eliminovat chytrou prací s recenzemi a dalšími prvky, které naopak důvěryhodnost e-shopu zvyšují (viz níže).
 
Německá právní forma GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) bývá srovnávána s českým s. r. o. Zásadní odlišností je však výše základního kapitálu. Pro GmbH činí tato částka, zvaná německy Stammkapital, 25 000,-- EUR (v přepočtu asi 640 000,-- Kč) a na účet musí být splacen ještě před zápisem do obchodního rejstříku. V případě, že má společnost pouze jednoho společníka, tvoří minimální kapitál polovinu, tedy 12 500,-- EUR, které musí jednatel vložit na bankovní účet. Vklady jednotlivých společníků (Gesellschafter) musí být v minimální výši 100,-- EUR. Náklady na samotné zřízení společnosti (notářské zápisy, poplatky soudu apod.) jsou v Německu srovnatelné s těmi českými a zpravidla nepřesáhnou částku 1000,-- EUR. V případě českého s. r. o. je základní kapitál 1,-- Kč a vklady jednotlivých společníků musí dosahovat minimální výše 20 000,-- Kč. Z uvedeného přehledu je zřejmé, že založení německého GmbH vyžaduje značný vstupní kapitál. Samotné založení německého GmbH je možné svěřit do rukou specializovaných firem (např. www.exportdosrn.cz) nebo se obrátit na Česko-německou obchodní a průmyslovou komoru (https://tschechien.ahk.de/cz/). V každém případě doporučujeme využít služeb německého daňového poradce, který vás komplexně provede systémem výběru daní (DPH, solidární daň, daň z příjmu, daňové přiznání atd.) a bude dohlížet na administrativu spojenou s touto agendou. Zde je ještě nutné zmínit, že při plánování německého GmbH byste měli vzít v potaz, že míra daňového zatížení se mění v závislosti na lokalitě (sídlo ve velkém městě = vyšší daňové zatížení).
 
Společnosti s ručením omezeným se v Německu blíží forma podnikání zkráceně zvaná jako UG (haftungsbeschränkt), což je její oficiální název a takto se i musí uvádět (celý název zní Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)). Základní jmění této společnosti tvoří 1,-- EUR a je povinna odvádět každý rok minimálně 25 % z čistého zisku do rezervního fondu. Jakmile dosáhne rezerva výše 25 000,-- EUR, je možné při dodržení specifických podmínek společnost převést na formu GmbH.
 
Z výše uvedeného plyne, že zatímco v Česku tvoří nejběžnější formu podnikání (pro účely tohoto příspěvku vynecháváme živnostenské podnikání) s. r. o., v německém případě existují dvě podobné formy podnikání GmbH a UG (haftungsbeschränkt). Kterou zvolit? Pokud firma disponuje dostatečným kapitálem, rozhodně by se měla zaměřit na typ GmbH. Důvodů je několik, ten hlavní tvoří důvěryhodnost. Na firmu podnikající jako UG (haftungsbeschränkt) se Němci dívají s nedůvěrou, protože to znamená, že při jejím zakládání neměli jednatelé k dispozici dostatek prostředků a nemohli tak zvolit zřízení GmbH. V takovém případě vychází jednoznačně lépe ponechání české formy podnikání s. r. o.

Co musí mít každý e-shop provozovaný v Německu?

V Německu se dbá na dodržování pravidel, a proto není radno podcenit redakci povinně zveřejňovaných textů. Každý e-shop provozovaný v Německu musí mít na svých stránkách následující 4 právní dokumenty:  
  • Impressum (právní souhrn informací o provozovateli) 
  • Datenschutzerklärung (jak je zacházeno s vašimi, zejména osobními, údaji)
  • AGB (všeobecné obchodní podmínky)
  • Widerrufsbelehrung (poučení o právu na odstoupení od smlouvy)

Složité to není. Zmíněné dokumenty (resp. formuláře) poskytují zdarma různé právní a internetové společnosti výměnou za to, že je v nich uveden odkaz na jejich služby. V naší firmě máme dobré zkušenosti s texty od společnosti TrustedShops.

Lokalizace e-shopu a systém plateb

Nedílnou součást expanze e-shopu do Německa tvoří jeho lokalizace. Jedná se o přizpůsobení e-shopu nákupním zvyklostem publika v dané zemi. Bezchybný překlad, nastavení platebních možností a grafické přizpůsobení cílovému trhu jsou pilíře dobře lokalizovaného e-shopu.
 
Z těchto důvodů při budování německého e-shopu spolupracujeme s rodilými mluvčími. Přestože se jedná o profesionální překladatele, konzultujeme s nimi i nákupní zvyklosti v Německu.

Důvěryhodnost, důvěryhodnost, důvěryhodnost

Než německý zákazník nakoupí, často se ujišťuje, že e-shop je bezpečný a důvěryhodný. Jak toho docílit? Kromě bezvadného překladu a lokalizace internetového obchodu, je nutné budovat silnou značku a využívat certifikáty posilující v klientech pocit bezpečného nákupu.
 
Nejrozšířenější certifikát v Německu pochází od společnosti TrustedShops. Třístupňový certifikační modul roste společně s e-shopem a s postupně přibývajícími recenzemi. Implementace tohoto modulu dává německému zákazníkovi jasný signál, že jde o prověřený e-shop (zvláště v případě třetího stadia certifikátu). Nasazení certifikátu částečně eliminuje handicap českého sídla firmy (s. r. o.) za neporovnatelně lepších podmínek (79,-- EUR/měsíc), než je přenos sídla firmy do Německa.
 
​​​​​​Na závěr několik praktických zkušeností. Z pohledu plateb se v Německu velké oblibě těší PayPal. Německy hovořící pracovník na odbavování zakázek je nutností a nešlo by to ani bez německého telefonního čísla.


Pokud vás tyto informace zaujaly nebo potřebujete s expanzí do Německa poradit, neváhejte nás kontaktovat!

 

Jan Střítecký

Exportní analytikVíce o mně