Zajímavé články

E-mailový marketing jako nástroj, který výkonnostně předhání kdejaké jiné, online marketingové kanály. A může velice rychle nastartovat i vaše podnikání. Ale jak z něj vytěžit co nejvíce? Chcete se dozvědět, jak naložit s databází kontaktů, aby vaše zprávy v pořádku doletěly do e-mailových schránek příjemců a nic jim nepřekáželo v cestě?

Hromadné rozesílání newsletterů má i svá úskalí. Tím je jednak správně vytvořený obsah. A to jak po stránce marketingové, tak technické. Další neméně důležitou věcí je potom aktuálnost e-mailové databáze, služba, přes kterou newslettery odesíláte a nastavení vaší domény. V dnešním článku se budeme věnovat třem z těchto věcí, a to technické stránce e-mailu, správnému nastavení domény a kvalitě e-mailové databáze.

Obsah newsletterů po technické stránce

Při tvorbě obsahu je potřeba dbát na několik důležitých detailů. Ty mohou mít vliv na hodnocení vašich e-mailů antivirovými a spamovými filtry

Správné odkazy

Dbejte na to, aby každý vkládaný odkaz byl funkční (přes nefunkční vám nikdo na cílovou stránku nepřijde). Další důležitou věcí je správně zadaná URL adresa. Pokud například máte web na adrese https://www.mojefirma.cz, odkaz z newsletteru by tedy měl být ve tvaru: https://www.mojefirma.cz/nase-nabidka/

Pokud vložíte odkaz v tomto formátu http://www.mojefirma.cz/nase-nabidka/, G-mail označuje tento e-mail často jako nedůvěryhodný. A ptáte se proč? Protože u http chybí „s“.

Přiložené soubory

Pokud k e-mailu potřebujete zaslat i soubor, používejte pouze určité formáty např. PDF, DOCX, PNG atd. Pozor si dejte potom na formáty EXE, BAT, případně zašifrované ZIP nebo RAR. Tyto formáty antivirové filtry vyhodnocují často jako hrozbu a e-mail k adresátovi nedorazí (ani do spamové složky).

Textový obsah

V textovém obsahu si dávejte pozor na používané předměty e-mailů, oslovení a různé zkompromitované fráze (např. Milý příteli). Pokud se budete snažit adresáty zaujmout textem psaným kapitálkami a množstvím vykřičníku, může se stát, že zaujmete především SPAM filtr.

Správné nastavení domény

Správně nastavená doména může zvýšit reputaci vašich newsletterů a tím i jejich dosah. Špatně nastavená doména naopak tuto reputaci snižuje a v některých případech může doručování e-mailů zcela zablokovat.

Důležité je správné nastavení následujících záznamů v DNS domény:

Ověření SPF záznamu

Záznam informuje o tom, kdo (server, služba) může z vaší domény odesílat e-maily. Pokud tento záznam chybí, žádné omezení nastaveno není. E-mail pod vaší doménou tedy může odeslat kdokoliv. Je pak na e-mailové službě adresáta, jak zaslaný e-mail vyhodnotí. Navíc může absence tohoto záznamu být zneužita spamery, případně podvodníky. E-mailové služby potom mohou za tuto absenci přiřazovat mínusové body.

V případě správného nastavení a odesílání e-mailů z povoleného serveru, nebo služby, potom naopak získáte plusové body. Adresát zprávy si ověří, odkud e-mail přišel a pokud je vše v pořádku, zašle jej do schránky adresáta. Pokud toto v pořádku není, může e-mail označit jako SPAM, případně jej vůbec nedoručí.

Vysvětlení významu DKIM

Záznam DKIM je podpis hlavičky odesílaného e-mailu. Elektronická značka v hlavičce odesílaného e-mailu, kterou lze ověřit v doméně odesílatele. Zjednodušeně to lze přirovnat k vašemu podpisu na dokumentu, který se porovná s uloženým podpisovým vzorem.

Co je to DMARC

Upřesňuje pravidla, jak ověřit odesílatele a jak se chovat v případě selhání ověření. Nasazuje se jako doplněk předchozích dvou záznamů.

Kvalita emailové databáze

Pokud chcete mít kvalitní databázi kontaktů, nikdy takovou databázi nezískáte jejím nákupem. Naopak vám taková databáze může přinést spoustu nepříjemných problémů.

Základem kvalitní e-mailové databáze je, aby adresáti vaši společnost vůbec znali a o zasílané informace měli zájem (a ten mohou kdykoliv odvolat).

I u dlouhodobě a kvalitně budované databáze kontaktů však může dojít k jejímu „zestárnutí”. E-mailové adresy v průběhu času zanikají, a to především ty firemní (změna zaměstnání, zánik společnosti). Dle zkušeností může být 10-25 % e-mailových adres v databázi již nefunkčních. Při odesílání většího množství e-mailů na nefunkční e-mailové adresy může dojít ke snížení vaší reputace a snížení dosahu doručovaných e-mailů. Emailové služby vyhodnocují množství nedoručitelných e-mailu a pokud překročí určitý limit, přiřadí vám mínusové body. Výsledkem může být označování e-mailů jako SPAM, případně dočasné zablokování jejich doručování.

Proto je důležité průběžně nedoručitelné adresy monitorovat. Tuto funkci nabízí většina současným mailingových služeb. Případně jednou za čas provést jednorázovou kontrolu vaší databáze a smazání již neexistujících, nebo nefunkčních (např. plných) e-mailových adres. K tomuto lze využít řadu online služeb jako je například HuBuCo.

Potřebujete s e-mail marketingem poradit? Ozvěte se nám a my vám (nejenom) se správným nastavením domény pomůžeme.

Miloslav Novotný

Jednatel a správce systémůVíce o mně