Zajímavé články

Dle informací od Sdružení pro internetový rozvoj objem internetové inzerce za rok 2016 dosáhl téměř 20 miliard korun. Když se podíváme na údaje z roku 2015 a 2016, zjistíme, že je zde nárůst o 31 %.

Internetová reklama v roce 2016

Internet patří v České republice mezi druhý nejvýznamnější mediatyp. Neustále roste trend ve využití online formy inzerce

Největší část výdajů spadá na celoplošnou (display) reklamu (konkrétně něco málo přes 14 mld. korun). Do display reklam je započítána i reklama obsahových sítí (Sklik, Google Ads (dříve AdWords) a Facebook), RTB reklama a nativní reklama. Na druhém místě „se umístila“ reklama ve vyhledávání, do které firmy investovaly 4,7 mld. korun. Za katalogy a řádkovou inzerci pak utratili inzerenti 900 milionů korun. Nejnižší náklady pak padly na SMS a MMS kampaně. 

Pokud se vrátíme k display reklamě, tak se hodí ještě doplnit podíl mobilní reklamy, který byl 12%.

Pro lepší porovnání s ostatními druhy inzerce přidává Sdružení pro internetový prodej i další údaje. Dominantní postavení si stále drží televize s 42,4 mld. Kč. Tisková inzerce dosáhla na částku 19 mld. Kč a za reklamu v rádiích utratily firmy 7 mld. Kč.

Online průzkum inzertních výkonů trvá od roku 2008. Od té doby lze pozorovat dlouhodobý růst inzertních výdajů. 

Co nám přinese v internetové reklamě rok 2017?

I tento rok můžeme očekávat další růst. Odborníci předpovídají nárůst o 14 %. V celkových reklamních výdajích napříč mediatypy připadá na online reklamu již více než pětinový podíl. 

internetová reklama

 

Gabriela Bartošovská

Správkyně sociálních sítí a PR specialistkaVíce o mně