Zajímavé články
Důležité hlášení pro všechny e-shopaře. Od 1. července 2021 proběhne novelizace občanského zákoníku v oblasti relativních majetkových práv. Vyplývá z ní, že tlačítko objednat pro závazné objednání zboží či služeb distančním způsobem bude nutné přetextovat tak, aby bylo výslovně jasné, že se zákazník kliknutím zavazuje k platbě.

nové znění textu na tlačítku objednávky

Novelizace je prováděna kvůli dosud nedostatečné ochraně práv spotřebitelů. Půjde o změnu § 1826a odst. 2 občanského zákoníku o uzavírání smluv distančním způsobem. Pokud tlačítko nebude jednoznačně upozorňovat zákazníka na to, že se objednávkou zavazuje k platbě, stane se smlouva při odvolání spotřebitele neplatná. Změna má ale prozatím podobu vládního návrhu, takže se přesné znění novelizace v průběhu legislativního procesu může ještě změnit.

Až bude definitivně jasné doporučené znění tlačítka a jeho přesný význam, samozřejmě se na nás můžete obrátit. Pro všechny naše klienty se budeme snažit v rámci právních požadavků najít co nejlepší řešení, aby nutné změny nesnížily uživatelský komfort zákazníků.

Zdroj: právní oběžník Apek (https://www.apek.cz/dokumenty-a-videa