Zajímavé články

Aktualizováno: 17. 2. 2023

Jste podnikatel? Pak zpozorněte! Tyto údaje musíte mít povinně na svých webových stránkách.

Aktuálně všichni aktivně řešíme blížící se GDPR, ale často podnikatelé zapomínají i na další důležité věci, které mohou negativně ovlivnit jejich podnikání – konkrétně pokuty a kontroly od České obchodní inspekce. Přitom abyste takové pokutě předešli, stačí jen málo – vyplnit si všechny základní údaje na své webové prezentaci.

Jasná identifikace OSVČ a společností

Povinnost uvést na webových stránkách vše důležité, co přispívá k jasné identifikaci společnosti nebo osoby OSVČ, vznikla už k 1. lednu roku 2014. Konkrétně najdete vše ve § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pro společnost s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva dále v § 7 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.

GDPR základní údaje

Základní údaje u všech podnikatelů:

 • Jméno (tj. fyzická osoba jméno a příjmení, právnická osoba svoji firmu).
 • Sídlo (fyzická osoba místo podnikání).
 • Přidělený identifikační údaj (tj. IČO).
 • Pokud je podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku (může být i fyzická osoba dobrovolně zapsaná), pak uvádí údaj o zápisu, včetně oddílu a vložky (tj. „zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v odd. C, vl. 15324″).
 • Pokud podnikatel není zapsaný v obchodním rejstříku, ale zapsaný v jiném veřejném rejstříku nebo jiné evidenci (v praxi půjde o živnostenský rejstřík) uvádí údaj o svém zápisu v tomto jiném veřejném rejstříku nebo evidenci (tj. „zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Libochovice“ Číslo jednací nutně být uvedené nemusí.). Jinou evidencí může být např. evidence advokátů – „zapsaná v seznamu advokátů u České advokátní komory, č.osv. ….“).

Všechny tyto údaje musí být povinně i na obchodních listinách (což jsou zejména smlouvy, faktury)!

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku:

 • Název společnosti – totožný s názvem v obchodním rejstříku.
 • Sídlo – kompletní adresa včetně PSČ.
 • IČ – identifikační číslo.
 • Spisová značka – zápis ve tvaru: „oddíl a vložka“ vedená u rejstříkového soudu v „město“.
 • DIČ – daňové identifikační číslo (pouze když jste plátci).
 • Dále můžete připojit (nepovinné): základní kapitál – splacená částka kapitálu v korunách.
Další údaje u s.r.o. a akciových společností:
 • Může být uváděn údaj o základním kapitálu – vždy jen údaj o upsané a splacené části.
 • Údaj o existenci koncernu.
 • Znalecký posudek při oceňování hodnoty majetku při odkupu podílů společníků.
 • U a.s. se zveřejňují i další údaje/dokumenty, např. pozvánky na valnou hromadu (a nemusí se naopak již zveřejňovat v Obchodním věstníku), některé dokumenty z valné hromady. 

Údaje při prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům

 • Uvádějte informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (pokud nepatříte mezí výjimky, na které se toto nevztahuje).
 • Pokud probíhá přes web uzavírání kupních smluv (typicky e-shop nebo prodej online kurzů, e-booků) nebo smluv o poskytování služeb (např. konzultací nebo i smluv o dílo) = distanční smlouvy, je nutné uvést i údaje, které musí mít spotřebitel ještě před uzavřením smlouvy. Ideální je mít tyto údaje v obchodních podmínkách všechny pohromadě, abyste byli schopni doložit, že je spotřebitel četl resp. měl číst ještě před uzavřením smlouvy a souhlasil s nimi. Ovšem můžete mít tyto informace i jinde na webu.
Jedná se například o údaj o nákladech na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby (např. hovor či sms za vyšší cenu než běžné hovory a sms), údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu, také o možnosti odstoupit od smlouvy – podmínky, lhůtu a postupy pro odstoupení a formulář pro odstoupení (odstoupením se zde myslí odstoupení ve 14denní lhůtě bez uvedení důvodu), údaj, že při odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží a další informace, které mají co dočinění s uzavřením smlouvy. 

Co se stane, pokud nemáte na webu tyto údaje?

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích vám může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. Pokud byste se rozhodli nařízení i přesto nadále ignorovat, můžete se dopracovat až k zákazu činnosti na 1 rok. Řešení pochybení má na starost příslušný živnostenský úřad, který také rozhoduje, zda případ předá na policii, nebo nikoliv.

Předejít všem negativním dopadům je určitě lepší varianta řešení problémů. Projděte si tedy prosím svoje www stránky a ujistěte se, že máte všechny údaje v pořádku.

Zdroje:
Povinné údaje na firemním webu
Chcete ušetřit 50 tisíc nezapomeňte na povinné údaje na webu
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

 

Gabriela Bartošovská

Správkyně sociálních sítí a PR specialistkaVíce o mně