Zajímavé články

Složka spam, noční můra všech odesílatelů e-mailů. Pokud nechcete, aby v ní končily i vaše zprávy, je třeba hlídat si reputaci domény a budovat důvěryhodné prostředí pro odesílání i přijímání e-mailů, aby se každé sdělení dostalo tam, kam má. Platí to pro osobní e-mailové adresy i pro adresy, přes které se posílají hromadná sdělení. 

Důvody, proč můžou e-maily padat do spamu

1. Nedostatečně nastavené SPF, DKIM a DMARC záznamy 
2. Negativní reputace odesílatele 
3. Nevhodné obsahy a struktury zpráv 
4. Filtrování zpráv poskytovatelem 

Co dělat, aby e-maily nepadaly do spamu

1. Nedostatečné nastavení SPF, DKIM a DMARC záznamů 

SPF (Sender Policy Framework) 

Jde o záznam v DNS záznamech domény, který určuje, které servery mají oprávnění odesílat emaily jménem této domény. Při správném nastavení SPF se pro ověření odesílatele zprávy použije seznam povolených serverů. To pomáhá identifikovat legitimní zdroje emailů a omezuje možnost podvržení zpráv ze strany neoprávněných odesílatelů. Google například pro doručování emailů požaduje mít u domény nastaven buď SPF nebo DKIM záznam. Více se dočtete přímo u Google podpory.

DKIM (Domain Keys Identified Mail) 

Další mechanismus ověřování, který se používá k ochraně proti podvržení emailů. Při nastavení DKIM je do DNS záznamů domény přidána speciální informace, která umožňuje příjemci ověřit, že zpráva byla odeslána oprávněným odesílatelem a nebyla změněna během přenosu.

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance)

Další vrstva ochrany, která slouží k posílení důvěryhodnosti odesílatele emailů. DMARC záznam určuje, jak mají příjemci e-mailů zpracovávat zprávy, které se tváří jako zprávy z dané domény. Pomocí DMARC lze nastavit pravidla pro doručování, zprávy o selhání doručení a monitorovat odesílané zprávy.

Správně nakonfigurované SPF, DKIM a DMARC záznamy poskytují zvýšenou jistotu, že e-maily odeslané z dané domény budou doručeny adresátům. Tyto mechanismy také pomáhají omezit riziko, že e-maily budou považovány za spam nebo podvržené zprávy

Nastavení záznamů je důležité pravidelně kontrolovat a aktualizovat. Díky tomu si udržíte maximální bezpečnost a doručitelnost vašich e-mailů.

Důležité odkazy 

Zní vám všechny ty zkratky složitě a nevíte, co s tím? Nechte to na nás. Za hodinu až dvě práce vám domény nastavíme tak, jak je potřeba. Nebo zkontrolujeme, jestli vám to všechno funguje správně. 

2. Negativní reputace odesílatele 

Pokud máte špatnou reputaci při odesílání emailů, například kvůli dřívějšímu zasílání spamu, může to vést k tomu, že vaše zprávy budou automaticky filtrovány jako spam.

Proč padají e-maily do spamu

3. Nevhodné obsahy a struktury zpráv 

Pokud e-maily obsahují nedostatečně relevantní nebo podezřelý obsah, můžou být považovány za spam. Podezřelým obsahem může být například přílišná koncentrace klíčových slov, přílohy bez textu, podezřelé odkazy nebo nestandardní formátování zprávy. 

4. Filtrování zpráv provozovatelem e-mailové služby 

Provozovatelé e-mailových služeb mají zodpovědnost za ochranu uživatelů před nevyžádanou poštou, phishingem a škodlivými zprávami. Proto používají sofistikované algoritmy a filtry k identifikaci a blokování nevyžádané pošty. I když to může být občas frustrující, je to způsob, jak chrání uživatele před škodlivými zprávami a phishingovými pokusy.
 
Nevyžadujte od poskytovatele, aby přestal e-maily kontrolovat a aby je doručoval. Má odpovědnost za to, že zprávy doručované do doručených složek jsou legitimní a bezpečné. 

Požadovat od provozovatele e-mailové služby, aby přestal kontrolovat e-maily, byť jen z určitých adres, by znamenalo snížit úroveň ochrany před nevyžádanou poštou a škodlivými zprávami. Mohlo by se stát, že by takové rozhodnutí zvýšilo šanci na doručení podvržených zpráv, které mohou obsahovat phishingové pokusy nebo škodlivý obsah, například falešné faktury.

Namísto toho je lepší spolupracovat s odesílateli (pokud si například necháváte posílat hromadné e-maily externě) či provozovateli a přijmout opatření, která pomohou zlepšit doručitelnost e-mailů. To zahrnuje správné nastavení SPF, DKIM a DMARC záznamů, monitorování reputace odesílatele, optimalizaci obsahu a struktury zpráv a dodržování osvědčených postupů při odesílání. Tím se zvýší pravděpodobnost, že e-maily budou doručeny bezpečně a bez problémů.

Přečtěte si o jednom z mnoha případů zneužití e-mailu k okradení. A zkontrolujte si svoje domény. Nebo to svěřte nám. 

Miloslav Novotný

Jednatel a správce systémůVíce o mně