Zajímavé články
Pojďte společně s námi na prohlídku legendárních SEO mýtů. Podařilo se nám jich shromáždit celých dvacet, a přestože se neodvažujeme tvrdit, že jsme je chytli všechny, určitě jich totiž není o moc méně než pokémonů, snažili jsme se pro vás vybrat ty nejrozšířenější, nejnebezpečnější či ty nejzábavnější. Pokud jste správně naladěni, pojďme se na ně kouknout blíže.

největší SEO mýty

1. MÝTUS – Čím více klíčových slov, tím lépe

Znáte to, čím víc proužků, tím víc Adidas. Při tvorbě obsahu a přidávání klíčových slov však s tímto principem nepochodíte. V lepším případě se hodnocení „přeoptimalizované“ stránky s množstvím klíčových slov bez kontextu nijak nezmění. V tom horším případě pak dojde k penalizaci a propadu pozic.

Klíčové fráze je vhodné vkládat pouze tam, kde mají smysl a přirozeně zapadají do kontextu. Dvě, tři vhodně a nenásilně umístěná klíčová slova vydají za deset a bohatě postačí.

2. MÝTUS – Klíčová slova musí být v přesné shodě s vyhledáváním

Kdepak, tohle naštěstí už dávno neplatí. Vyhledávače dnes již hravě zvládají lemmatizaci, tedy odvození základního tvaru slova z vyhledávací fráze. Díky tomu si poradí jak s časováním tak i skloňováním. S klidným srdcem tedy lze uvádět klíčové fráze ve tvaru, který nejlépe zapadá do kontextu okolního obsahu a není třeba se přitom bát, že stránka bude na danou frázi nedohledatelná.

3. MÝTUS – Čím více stránek mám, tím lépe

Pro vnitřní uspokojení statistické dušičky je jistě pěkné mít web s počtem stránek přesahující čtyřciferné číslo, navíc krásně zakulacené se spoustou nul. Mnohem důležitější však je, kolik z těchto stránek mají vyhledávače ve svém indexu, zda se nejedná o duplicity, jestli na ně chodí ti správní návštěvníci a zda plní naše konverzní cíle. Platí tedy zlaté pravidlo, že jedna vymazlená stránka přitahující návštěvnost, která navíc plní zamýšlený typ konverze vydá za stovky nemastných-neslaných, tisíce neindexovaných a miliony duplicitních.

4. MÝTUS – Responzivita webu je zbytečná a drahá vymoženost

Responzivní web není levný ani jednoduchý, zvlášť pokud se jedná o redesign klasického webu. Z hlediska současného vývoje a přírůstku nejrůznějších hardwarových i softwarových platforem se však jedná o dříve nebo později nevyhnutelnou nutnost. A není přitom lepší i levnější řízená prevence, než nucená reakce na důsledky? Vždyť hodnotící algoritmus Google zohledňuje responzivitu webu již od roku 2015. Analytics vám navíc může napovědět, o jak velkou část potenciální základy návštěvníků na mobilních zařízení se každým dnem s neresponzivním webem připravujete. 

5. MÝTUS – Meta description má obrovský vliv na vyhledávací ranking

Někdo bude možná zklamán, jiný zase potěšen. Pravdou však je, že vyhledávače ve svém algoritmu pro hodnocení stránky meta description nijak nezohledňují. A k čemu že tedy vlastně je? Můžete pomocí něj ovlivnit podobu popisku vaší stránky ve výsledcích vyhledávání. Pokud je tedy meta description vyplněn a vyhledávač jej vyhodnotí jako relevantní k obsahu stránky, použije jej namísto vlastního automaticky generovaného textu. Z toho vyplývá, že meta description tvoříte výhradně pro lidské návštěvníky. Neplést si jej proto se schránku pro spamování klíčovými slovy. Dobře vytvořený meta popisek musí především zaujmout. Za odměnu vám pak může zvýšit CTR.

V případě rozsáhlých webů o tisíci stránkách je však časově náročné i nákladné mít všude originální metapopisky. To však ani není nezbytně nutné. Jak již bylo řečeno, vyhledávače si umí generovat vlastní popisky. Stejně jako u kteréhokoliv jiného obsahu je však důležité pohlídat si to a zamezit duplicitám. Rozhodně tedy stojí zato čas od času kontrolovat, jaké meta popisky jsou automaticky generovány a u důležitých stránek věnovat čas a péči tvorbě vlastního meta descriptionu.
Pěkně funkci meta description popisuje například Google.

6. MÝTUS – Meta key words mají velký vliv na pozice ve vyhledávání

V dávných dobách tomu tak skutečně bylo. Avšak spamování meta tagu key words nerelevantními klíčovými slovy se stalo tak rozšířeným nešvarem, že vyhledávače tento prvek začaly postupně vyřazovat ze svého hodnotícího algoritmu. Dnes již meta key words pozbyly svoje funkce. Ale pozor, existuje spousta dalších meta tagů, které jsou stále brány v potaz a plní svoji funkci, například meta description.

Stručně a výstižně vám problematiku meta key words přiblíží například toto video.

7. MÝTUS – Obrázky a PDF soubory nepotřebují žádnou optimalizaci

Tak tohle má blíže spíš k vroucímu přání než k realitě. K PDF souborům se prohlížeče chovají podobně jako ke klasickým HTML stránkám a problematiku jejich optimalizaci jsme podrobně rozebíraly v jednom z předchozích článků o trackování PDF. Naopak k obrazovým souborům přistupuje prohlížeč podobně jako nevidomý uživatel. Jejich obsah zkrátka nevidí, a pokud od nás nedostane doplňující informace, ignoruje jej.

Je proto v našem zájmu mu tento obsah zviditelnit pomocí titulků a alternativních textů, kam je vhodné zařadit relevantní klíčová slova.
Navíc je zde ještě nutno brát ohled na rychlost načítání, protože se jedná o stále důležitější faktor při hodnocení stránek. Zejména v případě obrazových souborů by jsme měli hledat optimální kompromis mezi požadovanou kvalitou vyobrazení a velikostí souboru. Naplnit produktovou galerii fotografiemi v nevhodném formátu zabírajícími průměrně 5 megabytů zkrátka není zrovna ideální řešení.

8. MÝTUS – HTTPS není pro SEO důležité

HTTPS je důležité především z hlediska zabezpečení webu a soukromí uživatelů, což je ostatně jeho primárním posláním. Zároveň je to však kladně hodnocený faktor jak z hlediska Google algoritmu, tak i Seznamu. Nečekejte však, že zavedení HTTPS protokolu vystřelí na první pozice ve vyhledávání, je nutné si uvědomit, že se jedná pouze jeden z mnoha hodnocených faktorů.

9. MÝTUS – Je možné garantovat pozice ve vyhledávačích

Pokud vám pozice ve vyhledávačích na určitá klíčová slova někdo garantuje, tak mi vám můžeme garantovat, že má buďto velmi nedostatečné či žádné znalosti z oboru nebo s vámi chce vyběhnout. 
Garantovat pozice zkrátka nelze. Je to částečně dáno utajením výpočetních algoritmů vyhledávačů a jejich pravděpodobnou vysokou sofistikovaností. V případě Googlu pak navíc do hry vstupuje personalizace výsledků vyhledávání, kterou z nejvyšší pravděpodobností dříve či později převezmou i ostatní vyhledávače.

10. MÝTUS – Do vyhledávačů se musí stránky registrovat

Žádná registrace webů či stránek do vyhledávačů není nutná a ve výsledku ani možná. Na zaindexování stránek či webu je zkrátka nutné si počkat. Existují však techniky, jak nalákat indexovacího robota, aby přišel.

největší mýty ze světa SEO

11. MÝTUS – Inzerování v PPC systémech zlepšuje pozice ve vyhledávání

Ne, ne, tudy cesta nevede. Inzerce ve vyhledávání má nulový vliv na umístění vašich stránek mezi organickými výsledky. Pomocí inzerce akorát můžete umístit vaše placené odkazy do reklamní sekce nad či pod přirozenými výsledky vyhledávání. Stručně a jasně se k tomu mýtu vyjadřuje Google v tomto videu.

12. MÝTUS – Musím mít 100 % ze SEOmatů

NE, SEOmaty opravdu NEFUNGUJÍ! Ani nemohou, protože značné množství “SEO faktorů” je obtížně měřitelných a v mnoha případech individuálních. SEOmat těžko změří, zda máte vyhovující navigační strukturu s ohledem na cílovou skupinu návštěvníků. Ani vám nedokáže relevantně posoudit kvalitu odkazového profilu či míru pokrytí long-tailu. To vše jsou ale faktory věci, které zásadně ovlivňují hodnocení a pozici vašich stránek ve vyhledávačích.

Místo toho vám SEOmaty změří málo užitečné či přímo bezvýznamné zato však snadno měřitelné faktory jako je například využití nadpisů H2 a H3, hustotu zvoleného klíčového slova nebo přítomnost „nezbytných“ metatagů typu meta keywords (viz mýtus číslo XX). Tyhle věci však lze většinou zjistit i za pomoci jiných, užitečnějších nástrojů jako například Screaming Frog.

Sečteno a podtrženo, je jistě napohled pěkné, když na SEOmatu svítí jackpot v podobě 100 %, ale top pozice ve vyhledávačích díky tomu rozhodně nečekejte. Na druhou stranu si nemusíte lámat hlavu, pokud máte nízké skóre. SEOmaty jsou zkrátka zbytečné.

13. MÝTUS – Čím vyšší ranky, tím lepší pozice ve vyhledávačích

V rámci Googlu PageRank či u Seznamu S-rank je v podstatě interním hodnocením důležitosti stránky. Přesná pravidla výpočtu nejsou zveřejněna, je však známo, že v něm důležitou roli hrají zpětné odkazy, protože se jedná o ekvivalent k citačnímu indexu jak jej známe z akademického prostředí.

Je nutné si uvědomit, jak PageRank tak i S-rank jsou pouze jedním z faktorů, který bere výpočetní algoritmus vyhledávače v potaz a určitě se výsledky jen podle nich neřadí. Navíc PageRank Googlu již není od roku 2013 aktualizován, z čehož lze vyvodit, že se s ním zřejmě do budoucna ani příliš nepočítá.

14. MÝTUS – SEO je jednorázovou záležitostí

Někdy opravdu trhá uši slyšet výroky typu: „Tak tenhle měsíc poladíme to SEO a máme zas na pár let vystaráno.“ Takhle to opravdu nefunguje. SEO praktiky a postupy jsou v převážné míře založeny na dlouhodobé, pravidelné až mravenčí práci, která málokdy přináší rychlé výsledky. Dobrou zprávou však je, že trpělivostí vydobyté výsledky mají často stabilní a trvalou hodnotu, která se vám z dlouhodobého hlediska vyplatí a lze na nich stavět další rozvoj.

15. MÝTUS – H1 je nejdůležitější on-page faktor

Primárním úkolem nadpisů je vytyčit strukturu a hierarchii obsahu tak, aby návštěvníkům usnadnil orientaci. Není proto chybou uvádět více nadpisů stejné úrovně, třeba i H1, pokud to z hlediska struktury dává smysl.

Též klíčová slova mohou v nadpisech najít své uplatnění, ale pouze pokud si to žádá kontext. Netapetujme tedy nadpisy zbytečnými klíčovými slovy a zaměřme se spíš na to, co chceme, aby se čtenář dozvěděl a čím jej přesvědčit, aby po přečtení nadpisu pokračoval dál v četbě. Ostatně H1 je pouze jedním z řady faktorů a rozhodně na něm nevisí osud celé stránky.

16. MÝTUS – XML sitemap neuvěřitelně nakopne pagerank

No, ono to tak horké nebude. Pojďme si říct, co to vlastně sitemap je a co umí. Jedná se o soubor obsahující odkazy na všechny důležité stránky a podstránky příslušného webu. Jak už název napovídá, jedná se o jakousi mapu webu určenou primárně pro roboty, aby se mohli snadněji orientovat a lépe indexovat obsah webu. Robot sice dokáže projít i weby bez sitemap, může se však stát, že se při své návštěvě nedostane na všechny stránky, které pak tím pádem nemůže přidat do svého indexu. Správně vytvořená sitemap mu tento proces jednoznačně usnadní, urychlí a přispěje k úplné a aktuální indexaci stránek, které se pak mohou dříve objevit ve výsledcích vyhledávání.

Tvorba i struktura sitemap však musí dodržovat určitá pravidla, aby ji robot nepřehlížel. Zejména musí obsahovat kvalitní a aktuální data, tedy odkazy stránky, které mají nějakou informační hodnotu, kvalitní obsah, zkrátka šanci umístit se ve výsledcích vyhledávání. Rozhodně by sitemap neměla být zahlcena odkazy směřující pouze na zdroj obrázků či stránky s duplicitním obsahem.
Nyní už víme, co to sitemap je a k čemu slouží. Díky těmto znalostem si pak můžeme logicky odvodit, že žádný super boost pageranku vám existence sitemap nezajistí. Jedná se totiž o užitečný nástroj, který má však jiný důležitý účel.

17. MÝTUS – Nejdůležitější je kvantita odkazů

ANO, je pravdou, že zpětné odkazy mají výrazný vliv na hodnocení stránky, ale bohužel nebo možná vlastně naštěstí v tomto případě neplatí oblíbené ruské přísloví „Nas mnogo.“ 

U každého z odkazů totiž dochází k vyhodnocení celé řady faktorů*:

 • Mělo by se jednat o přímý, jednosměrný HTML odkaz bez nofollow.
 • Na odkazující stránce by nemělo být velké množství jiných odkazů, protože přenášená autorita se mezi ně tříští.
 • Zároveň je důležité, aby jiné odkazy na odkazující stránce mířily na další kvalitní a relevantní weby.
 • Podstatné také je, odkud odkaz vede. Respektive, jak je odkazující web důvěryhodný a autoritativní, stejně tak do jaké míry se odkazující stránka tématicky shoduje s odkazovanou.
 • Řeší se i anchor texty či alty. Tedy zda odkaz leží uvnitř relevantního souvislého textu. Zásadním faktorem je, zda text koresponduje s obsahem cílové stránky a obsahuje relevantní klíčovou frázi.
 • Zásadní samozřejmě je, kam odkaz vede. Míří na konkrétní podstránku mého webu nebo na homepage? Tento faktor úzce souvisí s obsahovou relevancí a rozhodně není prospěšné, když všechny zpětné odkazy směřují pouze na homepage.
 • Dalším nezanedbatelným faktorem je, zda přes odkaz přicházejí relevantní zákazníci, tedy zda se na odkazované stránce zdrží a zaujme je její obsah.
Pokud odkazy směřující na náš web tyto podmínky, nebo alespoň většinu z nich splňují, měl by tvořit solidní základ našeho odkazového profilu:
 • Ten by se měl v ideálním případě rovnoměrně skládat z různých webů, domén, stránek i IP adres. Výrazná dominance zpětných odkazů z jednoho zdroje je podezřelá.
 • Odkazy z odkazového profilu by měly být různě staré. Jednorázový nárůst počtu odkazů působí podezřele.
 • V profilu by se měly objevovat odkazy přicházející z různých míst odkazujících stránek a stejně tak mířící na různé části našeho webu
 • V neposlední řadě by odkazy měly být trvalé, dlouhodobé a získané za přiměřené náklady.

*https://blog.medio.cz/idealni-odkaz

18. MÝTUS - Čím více obsahu na úvodní stránce, tím lépe

Tento mýtus nemusí platit pouze na úvodní stránky a lze zevšeobecnit na obsah jako celek. I v tomto případě platí, že kvalita jednoznačně převažuje nad kvantitou. Zkrátka obsahu může být kolik chce, pokud si mezi návštěvníky webu najde čtenáře, kteří budou ochotni trávit nad ním čas.
Avšak jak výstižně říká jedno přísloví: “Méně je někdy více.” Vždy je nutné se zamyslet nad tím:
 • Co chceme uživatelům sdělit?
 • Jak je touto informací zaujmout?
 • Kde by ji mohli hledat?
V případě úvodní stránky by tyto body mohly vypadat následovně:
 • Kdo jsme a co děláme?
 • V čem jsme lepší než ostatní?
 • Úvodní stránka.
Ve výsledku se tedy jedná o pár údajů, které lze navíc kreativně vyjádřit pomocí grafiky, kréda či videa, které uživatele jistě zaujmou více než odstavce textu. Takhle jednoduše to zvládl například Dropbox.
 
Dropbox

19. MÝTUS - Lokální SEO využije málokdo

Je pravdou, že pro někoho nemusí mít cílení na lokalitu až takový význam, zatímco  pro jiného se jedná o otázku bytí či nebytí. Například restaurace bude řešit vlastní lokalizaci více než čistě virtuální e-shop bez kamenné prodejny. Každopádně dynamika prostředí s neustále rostoucím podílem přenosných zařízení je neúprosná. Mnoho z nás vysílá svoji polohu na každém kroku a zároveň se stále více zajímáme, co se v našem okolí nachází. Lokalizaci rozhodně není radno podceňovat. Je totiž škoda přijít o okolní zákazníky, kteří se právě dívají či se nezkusit zamyslet nad těmi, kteří by se potenciálně mohli dívat a zajímat.

20. MÝTUS - Aktivity na sociálních sítích neovlivňují SEO

S tím nelze než NESOUHLASIT. Je pravdou, že související aktivita na Facebooku a jiných sociálních sítí pravděpodobně nebude mít přímou souvislost s pozicí vaší stránky ve výsledcích vyhledávání a nejspíš tyto pozice ani nevylepší, ale to přece neznamená, že váš web neovlivní. Vždyť sociální sítě jsou místem, kde se o vás může mluvit, ať už v dobrém či ve zlém a kde se o vás lidé mohou dozvědět. Jistě se pak nebudete zlobit za návštěvnost, která může na vaše stránky plynout právě přes sociální sítě. A není SEO právě o tom, aby o vás lidé věděli, na váš web chodili, chvíli tam pobyli a spokojení odešli?

Ať už jste poctivě četli všechny mýty od A do Z nebo pouze přeskakovali na ty pro vás nejzajímavější doufáme, že jste se při čtení článku poučili či pobavili. Rozhodně si nedělejte vrásky, pokud jste některý z mýtů dosud považovali za pravdu. SEO je poměrně mladé, dynamicky a místy zmateně se vyvíjející, což je ideální podhoubí pro tvorbu mýtů, nepravd a dezinformací. Přejeme vám proto mnoho štěstí i trpělivost při odhalování a boření mýtů.