Případové studie

Fakta:

  • Jedná se o zaběhnutý web z oblasti strojírenství.
  • Web je kontinuálně rozvíjen.
  • Web klienta - www.koplast.cz.
Fakt, že je třeba měřit výkonnost i u firemních webů, tedy ne pouze u e-shopů, si uvědomily již mnohé firmy. Ze získaného kontaktu pomocí webového formuláře může totiž vzniknout zajímavý obchod a web tím pádem nemusí sloužit pouze jako obyčejná vizitka, ale bude generovat skutečné zisky.

Jaký byl cíl klienta?

Hlavní cílem klienta bylo zvýšení počtu odeslaných poptávkových formulářů, tedy maximální vytěžení stávajících zákazníků. Společně s tím byl záměr zvýšit návštěvnost z organického, tedy neplaceného vyhledávání. Hlavní body na kterých bylo zapracováno:
  • Zvýšení konverzního poměru odeslaných formulářů.
  • Navýšení návštěvnosti z organického vyhledávání.

Stav před začátkem prací na webu

Poptávkový formulář

Na stránkách se nacházel poptávkový formulář, na který se dalo dostat proklikem z hlavního menu, případně z úvodní stránky. Pokud se však zákazník dostal přímo na konkrétní stránku, neměl z textu možnost se do poptávkového formuláře proklikat. Mohlo tedy docházet k tomu, že musel zdlouhavě poptávkový formulář nebo kontakty hledat.
 
vývoj počtu odeslaných formulářů
Obr. 1 - Vývoj počtu odeslaných formulářů před začátkem prací (leden-červen 2015)

Organická návštěvnost

Kvalitní interní odkazy na webu mohou stránce pomoci také ve vyhledávačích. Na ukázkovém webu však všechny interní odkazy v textu vedly na úvodní stránku, což mohlo být kontraproduktivní. Dále na webu nebyla častá práce s obsahem a nebyla zahrnuta všechna zajímavá klíčová slova. Nelze říci, že by na webu bylo něco znatelně špatně, ale ukázalo se nám mnoho možností, jak ho dále rozvinout.

Provedené úpravy

Poptávkové formuláře

Provedli jsme nasazení poptávkového formuláře do každé kategorie, kde je také uvedeno, o co konkrétně má zákazník zájem. Díky tomu klient nemusel zdlouhavě hledat možnost kontaktu, ale ihned mohl danou firmu s jeho problémem kontaktovat. Společnost také ví, odkud daná zpráva přišla a má možnost na to adekvátně reagovat

Organická návštěvnost

Jak již bylo uvedeno, z technického hlediska se na webu nenacházely větší problémy. Bylo pouze třeba zapracovat na obsahové stránce a to hlavně u služeb, které jsou pro firmu klíčové. Místo jednorázové změny všech textů, jsme přistoupili k pravidelným a postupným updatům jednotlivých kategorií, které byly seřazeny dle priorit. Pravidelné updaty mohou mít u vyhledávačů větší význam než jednorázové přepsání všech kategorií. V tomto případě bylo také zapracováno na přidání longtailových výrazů a nových klíčových slov.

Zároveň jsme upravili interní prolinkování přímo v textu, kde byly zrušeny prolinky se stejným anchor textem (text odkazu na který kliká uživatel) na homepage. Kde to bylo smysluplné, přistoupili jsme na prolink na jinou jinou kategorii s rozdílným anchor textem.

Za půl roku práce, leden-červen 2016, se nám povedlo zvýšit počet odeslaných formulářů o 101,62 % a konverzní poměr vylepšit z 1,15 % na 1,90 %. Uvedená číslo jsou v porovnání se stejným obdobím minulého roku.
 
analýza organické návštěvnosti
Obr. 2 - Změna počtu odeslaných formulářů za období leden-červen 2016 v porovnání se stejným obdobím v roce 2015
 
Společně s tím bylo dosaženo také zvýšení návštěvnosti z organického vyhledávání o 18,26 %. Z této návštěvnosti se počet odeslaných formulářů zvedl o 80 %!
 
organická návštěvnost
Obr. 3 - Změna organické návštěvnosti za období leden-červen 2016 v porovnání se stejným obdobím v roce 2015
 
Dle těchto údajů lze říci, že předem dané cíle jsme splnili. V dalších pracích a úpravách se bude nadále pokračovat, můžeme tedy očekávat další růst organické návštěvnosti.
 
Chcete také zvýšit význam vaší prezentace v organickém vyhledávání nebo lépe vytěžit vaše stránky? Kontaktujte nás!