Případové studie

Zvýšili jsme počet poptávek, které klient díky PPC reklamě získává, a současně snížili jednotkové náklady na získání poptávky. To stejné můžeme udělat i pro vás.

Jak jsme exaktizací PPC účtů dosáhli nárůstu konverzí za nižší cenu

Když jsme začali pracovat na PPC kampaních firmy Koplast – jednoho z předních zpracovatelů plexi v České republice – sestával Google Ads účet víceméně z jedné velké searchové kampaně. Ta zahrnovala jednotlivé sestavy rozdělené podle nabízených služeb/produktů, klíčová slova v různých typech shod a inzeráty vedoucí v rámci sestavy vždy na stejnou landing page.

 

konverze projektu koplast


Pro názornost, například sestava „plexisklo” obsahovala klíčová slova jako plexisklo cena, plexisklo na míru, plexisklo desky, plexisklo trubky, plexisklo stojánky apod., a všechny inzeráty vedly na jednu stránku.

Po důkladném prozkoumání Google Ads účtu a webových stránek klienta jsme se rozhodli pro postupné zefektivňování účtu s využitím osvědčené metody exaktizace a maximalizace skóre kvality pro snížení nákladů a získání lepší pozice či nižší ceny za proklik.

Tato metoda s sebou nese zpočátku hodně práce při kompletním předělávání struktury v Google Ads, nicméně investované úsilí se velice rychle vrací ve formě zvýšení výkonu (v tomto případě se nám jednalo o nárůst počtu poptávek).

Jak jsme postupovali?

Relevantní klíčová slova (navržená např. Plánovačem klíčových slov) jsme rozpracovali do jednotlivých searchových kampaních vždy ve dvou typech shod – modifikované volné a přesné. Využili jsme samozřejmě i historické údaje a zapracovali do nových kampaní a sestav i klíčová slova a vyhledávací dotazy, které v minulosti přinášely konverze za cenu, která byla v rámci definice KPI stanovena.

Jaké jsou výsledky?

Díky využití metody postupné pečlivé exaktizace jsme dosáhli navýšení skóre kvality, prokazatelného snížení nákladů na reklamu, výrazného navýšení počtu konverzí a snížení průměrné ceny za konverzi.

Postupně byl účet zlepšován již před přechodem na exaktizaci, nicméně teprve s ní se výkon účtu rozjel na plné obrátky. Porovnáme-li např. období 1. – 31. 8. 2016 (před exaktizací) s obdobím 1. – 31. 8. 2017 (po exaktizaci), dosáhli jsme v daném období v roce 2017 nárůstu počtu konverzí o 40 % s průměrnou cenou konverze o 64 % nižší než v roce 2016. Co se týče celkové útraty za dané období, podařilo se nám ji snížit až o 50 %.

zvýšení poptávek

Co podnikneme dál?

V rámci kampaní s klíčovými slovy v modifikované volné shodě i nadále neustále pracujeme s vyhledávacími dotazy – nerelevantní vylučujeme, relevantní s nízkým CTR a ty s konverzemi exaktizujeme. Stejný postup jsme využili i pro kampaně v Skliku, kde se nám rovněž podařilo snížit cenu za konverzi i celkovou útratu při zvýšení počtu konverzí. Rozvojem PPC reklamních účtů chceme dále pomáhat klientovi získávat vysoce relevantní leady, a navyšovat tak tržby.

Klára Dvořáčková

PPC specialistkaVíce o mně