CTR

CTR (Click Through Rate) v překladu míra prokliku, což znamená kolik procent lidí, jimž se zobrazila naše reklama, na ni kliklo.

CTR (Click Through Rate) v překladu míra prokliku, což znamená kolik procent lidí, jimž se zobrazila naše reklama, na ni kliklo.