Landing page

Jde o termín převzatý z angličtiny, který označuje vstupní (přistávací) stránku, na kterou se tvůrce webu snaží dostat co nejvíce návštěvníků. Například když píšete v newsletteru, že na webu nabízíte novou službu, je lepší vytvořit pro tuto novou službu samostanou landig page, než dát jen odkaz na homepage (úvodní stránku). Landing page musí být přehledná, textově i graficky vyladěná a nemělo by chybět CTA