H

H1

Jedná se o nadpis nejvyšší úrovně, který popisuje hlavní téma stránky.

Více o pojmu

Hard copy

Je označení pro nepersonalizovanou část textu, kterou lze mít předem, tedy před personalizací.

Více o pojmu

Headline

Správně napsaný nadpis musí čtenáře zaujmout a vystihnout, o čem text nebo odstavec pojednává.

Více o pojmu

HTTPS

Zkratkou HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) se označuje protokol umožňující zabezpečenou komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem.

Více o pojmu