H

H1

Jedná se o nadpis nejvyšší úrovně, který popisuje hlavní téma stránky.

Více o pojmu

Hard copy

Je označení pro nepersonalizovanou část textu, kterou lze mít předem.

Více o pojmu

Hashtag

S tímto populárním symbolem # se setkáte zejména na sociálních sítích, kde se používá k označování klíčových slov.

Více o pojmu

Headline

Správně napsaný nadpis musí čtenáře zaujmout a vystihnout, o čem text nebo odstavec pojednává.

Více o pojmu

Hover

Označení Hover efekt používáme pro to, když se prvek na webové stránce změní při najetí kurzoru myši.

Více o pojmu

Hreflang atribut

S tímto atributem se setkáte zejména při práci se SEO. Používá se na zacílení vícejazyčných webů pro určité publikum.

Více o pojmu

HTML

HTML je zkratka pro hypertextový značkovací jazyk, který se používá pro tvorbu webových stránek.

Více o pojmu

HTTPS

Zkratkou HTTPS se označuje protokol umožňující zabezpečenou komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem.

Více o pojmu