U

Update

Update je pojem z angličtiny, kterým se označuje činnost, při níž se něco staré nahradí něčím novým.

Více o pojmu

Upselling

Nabízení příslušenství, rozšíření nebo dražší verze produktu.

Více o pojmu

USP

Zkratka z anglického sousloví Unique Selling Propositon označuje „něco”, čím je firma/značka/e-shop lepší než konkurence. 

Více o pojmu