S

Sklik

Reklamní systém od společnosti Seznam.cz.

Více o pojmu

Skóre kvality

Hodnocení naší reklamy na základě její relevantnosti (čím vyšší skóre, tím nižší cena a lepší pozice ve vyhledávání).

Více o pojmu

Skóre optimalizace

Nová metrika v Google Ads, odhaduje, jak dobře si náš účet pravděpodobně vede a zda využívá svůj potenciál.

Více o pojmu

Skripty v Google Ads

Umožňují automatizaci, např. kontrolu odkazů, detekce anomálií aj.

Více o pojmu

Statistiky aukcí

Porovnání výkonu s inzerenty, kteří se zúčastní stejných akcí.

Více o pojmu

SEO

Termínem SEO (zkratka anglických slov Search Engine Optimization) se označuje činnost, při níž se web či e-shop optimalizuje pro internetové vyhledávače.

Více o pojmu

SERP

Jedná se o zkratku anglického sousloví Search engine results page. Do češtiny by se přeložilo jako stránka výsledků vyhledávání.

Více o pojmu

Social media

Social media jsou technologie, které jsou zprostředkované počítačem.

Více o pojmu

Sociální síť

Sociální sítě umožňují lidem virtuální setkávání na internetu.

Více o pojmu

Stories

Stories neboli příběhy na Facebooku jsou krátké uživatelsky generované sbírky fotografií a videa, které lze zobrazit až dvakrát a zmizí po 24 hodinách.

Více o pojmu