S

Sklik

Reklamní systém od společnosti Seznam.cz.

Více o pojmu

Skóre kvality

Hodnocení naší reklamy na základě její relevantnosti (čím vyšší skóre, tím nižší cena a lepší pozice ve vyhledávání).

Více o pojmu

Skóre optimalizace

Nová metrika v Google Ads, odhaduje, jak dobře si náš účet pravděpodobně vede a zda využívá svůj potenciál.

Více o pojmu

Skripty v Google Ads

Umožňují automatizaci, např. kontrolu odkazů, detekce anomálií aj.

Více o pojmu

Statistiky aukcí

Porovnání výkonu s inzerenty, kteří se zúčastní stejných akcí.

Více o pojmu