S

Samplování (vzorkování)

Každý report v GA4 je sestaven z určitého množství dat, které má ovšem své limity.

Více o pojmu

SEO

Termínem SEO se označuje činnost, při níž se web či e-shop optimalizuje pro internetové vyhledávače.

Více o pojmu

SERP

Jedná se o zkratku anglického sousloví Search Engine Results Page - stránka výsledků vyhledávání.

Více o pojmu

Sklik

Reklamní systém od společnosti Seznam.cz.

Více o pojmu

Skóre kvality

Hodnocení naší reklamy na základě její relevantnosti.

Více o pojmu

Skóre optimalizace

Nová metrika v Google Ads, odhaduje, jak dobře si náš účet pravděpodobně vede a zda využívá svůj potenciál.

Více o pojmu

Skripty v Google Ads

Umožňují automatizaci, např. kontrolu odkazů, detekce anomálií aj.

Více o pojmu

Social media

Social media jsou technologie, které jsou zprostředkované počítačem.

Více o pojmu

Social proof

Social proof (sociální důkaz) je fenomén, při kterém lidé následují chování ostatní, když si nejsou jisti, jak se rozhodnout.

Více o pojmu

Sociální síť

Sociální sítě umožňují lidem virtuální setkávání na internetu.

Více o pojmu

Spam

Veškeré nevyžádané zprávy v digitální komunikaci.

Více o pojmu

Statistiky aukcí

Porovnání výkonu s inzerenty, kteří se zúčastní stejných akcí.

Více o pojmu

STDC

Tato zkratka je pomůckou při vytváření online marketingových strategií, kdy nákupní cyklus zákazníka rozdělíme do čtyř fází. V každé z fází je nutné mít k potenciálním zákazníkům odlišný přístup.

Více o pojmu

Stories

Stories neboli příběhy na Facebooku jsou krátké uživatelsky generované sbírky fotografií a videa.

Více o pojmu