P

Perex

Jedná se o úvodní odstavec, který shrnuje o čem daný text je a má za úkol čtenáře nalákat k dalšímu čtení.

Více o pojmu

Persona

V kontextu obsahového marketingu jde o fiktivní osobu, typického představitele dané cílové skupiny.

Více o pojmu

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) je skriptovací programovací jazyk používaný pro vývoj webových aplikací.

Více o pojmu

Placený dosah na FB

Představuje počet lidí, kterým se na obrazovce zobrazil jakýkoli placený příspěvek vaší stránky.

Více o pojmu

PNO

Z PNO zjistíte, kolik procent z celkového obratu bylo potřeba vydat na danou reklamu.

Více o pojmu

Podíl zobrazení

Procento počtu zobrazení, které vaše reklamy získají ve srovnání s celkovým počtem zobrazení, které by získat mohly.

Více o pojmu

Pop-up okno

Pop-up (nebo také vyskakovací) okno je specifický marketingový formát, jehož cílem je návštěvníka webu upozornit na něco zajímavého.

Více o pojmu

Poptávkový formulář na webu

Pomocí poptávkového formuláře získá firma kontakt na zákazníka, který o její služby nebo produkty sám projevil zájem.

Více o pojmu

Povědomí o značce

Anglicky označované Brand Awareness. Jde o znalost značky v cílové skupině.

Více o pojmu

PPC

Zkratka PPC je odvozena z anglickéhou sousloví pay-per-clik. Jedná se tedy o reklamu, u níž inzerent neplatí za její zobrazení, ale za kliknutí.

Více o pojmu

PR článek

Dříve se jednalo o text umístěných v novinách, dnes je tímto termínem označován i článek publikovaný na nějakém internetovém portálu.

Více o pojmu

Přímá návštěvnost

Přímá návštěvnost je, když uživatel navštíví danou webovou stránku napřímo.

Více o pojmu

Princip obrácené pyramidy

Podle tohoto principu patří to nejpodstatnější a nejzajímavější do horní části textu.

Více o pojmu

Případová studie

Případová studie je v marketingu nezbytným nástrojem, díky kterému firmy efektivně prezentují své schopnosti a dosažené úspěchy.

Více o pojmu

Průměrná CPC

Průměrná cena (CPC = Cost Per Click), kterou jsme zaplatili za kliknutí na naši reklamu.

Více o pojmu

Průměrná pozice

Metrika (již neaktivní v Google Ads), která ukazuje, na které pozici se průměrně zobrazují naše reklamy.

Více o pojmu