P

Perex

Jedná se o úvodní odstavec, který shrnuje o čem daný text je a má za úkol čtenáře nalákat k dalšímu čtení.

Více o pojmu

Persona

V kontextu obsahového marketingu jde o fiktivní osobu, typického představitele dané cílové skupiny.

Více o pojmu

PNO

Z PNO zjistíte, kolik procent z celkového obratu bylo potřeba vydat na danou reklamu.

Více o pojmu

Podíl zobrazení

Procento počtu zobrazení, které vaše reklamy získají ve srovnání s celkovým počtem zobrazení, které by získat mohly.

Více o pojmu

PR článek

Dříve se jednalo o text umístěných v novinách, dnes je tímto termínem označován i článek publikovaný na nějakém internetovém portálu.

Více o pojmu

Princip obrácené pyramidy

Podle tohoto principu patří to nejpodstatnější a nejzajímavější do horní části textu.

Více o pojmu

Průměrná CPC

Průměrná cena (CPC = Cost Per Click), kterou jsme zaplatili za kliknutí na naši reklamu.

Více o pojmu

Průměrná pozice

Metrika (již neaktivní v Google Ads), která ukazuje, na které pozici se průměrně zobrazují naše reklamy.

Více o pojmu

Placený dosah na FB

Představuje počet lidí, kterým se na obrazovce zobrazil jakýkoli placený příspěvek vaší stránky.

Více o pojmu

Pop-up okno

Pop-up (nebo také vyskakovací) okno je specifický marketingový formát, jehož cílem je návštěvníka webu upozornit na něco zajímavého (např. slevu, dopravu zdarma, atd). Vyskakovací okno částečně překryje obsah stránky, která přestane být aktivní.

Více o pojmu

Poptávkový formulář na webu

Pomocí poptávkového formuláře získá firma kontakt na zákazníka, který o její služby nebo produkty sám projevil zájem.

Více o pojmu

Povědomí o značce

Anglicky označované Brand Awareness. Jde o znalost značky v cílové skupině.

Více o pojmu

PPC

Zkratka PPC je odvozena z anglickéhou sousloví pay-per-clik. Jedná se tedy o reklamu, u níž inzerent neplatí za její zobrazení, ale platí až tehdy, když někdo na reklamu klikne.

Více o pojmu