L

Landing page

Termín převzatý z angličtiny, který označuje vstupní stránku.

Více o pojmu

Laterální fráze

Pod laterální fráze spadají klíčová slova, která odpovídají specifičtějšímu vyhledávání.

Více o pojmu

Linkbuilding

Tímto termínem se označuje metoda pro získávání zpětných odkazů.

Více o pojmu

Logo

Logo je graficky ztvárněný název, symbol nebo obrázek, který pomáhá rychleji si zapamatovat značku.

Více o pojmu

Long tail

Klíčové slovo v podobě delšího slovního spojení.

Více o pojmu