A

A/B testování

Spočívá ve vytvoření dvou různých variant testovaného produktu a následném použití té s lepšími výsledky.

Více o pojmu

Above the fold

Jedná se o horní část stránky, která se po načtení zobrazení bez nutnosti skrolovat.

Více o pojmu

AIDA

Jedná se o zkratku anglických slovíček Attention, Interest, Desire, Action - tedy pozornost, zájem, přání a akce. Je to model, který se aplikuje na navrhování marketingových strategií a psaní reklamních textů.

Více o pojmu

Aktualita

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o text, který přináší něco nového, aktuálního.

Více o pojmu

Algoritmus šíření příspěvků na FB

Algoritmus šíření příspěvků na FB řídí pořadí zobrazení příspěvků ve feedu.

Více o pojmu

Alternativní text

Alternativní text se přidává k popisu multimediálního obsahu a pomáhá vyhledávači určit, co je na obrázku nebo videu zobrazeno.

Více o pojmu

Analýza klíčových slov

Podrobná klasifikační analýza je základním stavebním kamenem dobře optimalizovaného webu nebo e-shopu.

Více o pojmu

Anchor text

Pojem používaný pro viditelné texty, které na sobě nesou hypertextový odkaz.

Více o pojmu

ATL

ATL (above the line) je označení pro nadlinkovou komunikaci.

Více o pojmu