J

JavaScript

JavaScript je objektově orientovaný skriptovací jazyk, se kterým se uživatelé nejčastěji setkávají v prohlížečích na e-shopech a webových stránkách.

Více o pojmu

Jingle

Je z angličtiny pocházející označení pro reklamní znělku v rádiu nebo v televizi.

Více o pojmu