B

B2B

B2B je zkratka anglického sousloví business to business. Jde tedy o obchodní vztah mezi dvěma společnostmi.

Více o pojmu

B2C

Zkratka pro Business-to-consumer popisuje obchodní vztah mezi prodejcem a koncovým zákazníkem.

Více o pojmu

Backend

Výraz Backend (složen z anglických slov Back a End) označuje část webové aplikace, která běží na serveru a jejím úkolem je podávat data prohlížeči.

Více o pojmu

Backlink

Jedná se o odkaz směřující na konkrétní web z jiných internetových stránek.

Více o pojmu

Banner

Druh reklamy vyskytující se na webových stránkách a v aplikacích.

Více o pojmu

Black Hat SEO

Jedná se o soubor SEO praktik, které jsou zakázány a prohlížeče za ně mohou penalizovat.

Více o pojmu

Bold

Bold se používá pro zvýraznění slova nebo věty, jedná se o vytučnění.

Více o pojmu

Brand

Brand je most mezi firmou, výrobcem, prodejcem a spotřebitelem, zákazníkem.

Více o pojmu

Brief

Briefem se mezi copywritery označuje zadání od klienta.

Více o pojmu

BTL

BTL (below the line) je historické označení pro podlinkovou komunikaci.

Více o pojmu

Bumper

Nepřeskočitelná krátká videoreklama o délce 6 s.

Více o pojmu

Business Manager

Jedná se o nástroj pro administraci facebookových stránek a inzertních účtů.

Více o pojmu

Buzz marketing

Buzz marketing má za cíl vyvolat rozruch kolem produktu pomocí ústního šíření mezi spotřebiteli.

Více o pojmu