K

Keywords

Klíčová slova.

Více o pojmu

Klíčová slova

Slova, která ve vyhledávači nebo GDN spustí odpovídající reklamu na základě prolnutí s vyhledávacím dotazem nebo obsahem webu.

Více o pojmu

Konverze

Splněný cíl (nákup zboží na e-shopu, odeslaný poptávkový formulář atd.), který si předem sami zvolíte.

Více o pojmu

Korektura

Při korektuře copywriter nebo korektor opravuje v textu gramatické a stylistické chyby.

Více o pojmu

KPI

KPI (=Key Performance Indicator) jsou klíčové ukazatele výkonnosti, tedy cílové parametry výkonu kampaní.

Více o pojmu

Kanál vybraných příspěvků na FB

Jedná se o seznam příspěvků uprostřed hlavní stránky, který se neustále aktualizuje.

Více o pojmu