N

Návštěvnost

Ve slovníku social specialistů se jako návštěvnost označuje počet uživatelů, kteří si zobrazí váš profil.

Více o pojmu

Nevirální dosah

Nevirální dosah zobrazuje počet uživatelů, kterým se zobrazil obsah vaší stránky.

Více o pojmu

News Feed

News Feed je to, co vidíte hned po zapnutí Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích na své zdi.

Více o pojmu

Normostrana

Normostrana je strana textu o rozsahu 1 800 znaků včetně mezer.

Více o pojmu

Newsletter

Je to druh e-mailové zprávy, kterou firmy zasílají těm, kteří se k odběru přihlásili.

Více o pojmu