C

Cílová skupina

Slangově se užívá pojem cílovka. Jedná se o skupinu lidí, pro kterou se daný text píše.

Více o pojmu

CMS

Jedná se o zkratku anglických slov content management system.

Více o pojmu

Content marketing

Česky se překládá jako obsahový marketing. Jeho náplní je tedy tvorba obsahu a to nejen textového, ale i multimediálního.

Více o pojmu

Conversion Rate

CR = conversion rate (konverzní poměr), který se vypočte jako podíl konverzí a návštěvníků.

Více o pojmu

Copyediting

Jak už je z názvu patrné, při copyeditingu textař již napsaný text edituje, ale rovněž jej i copywritersky vylepšuje.

Více o pojmu

Copyright

Při vyslovování zní toto slovo podobně jako copywrite, ale význam je zcela jiný.

Více o pojmu

Copytexty

Pojmem copytexty v SHEANu označujeme texty, například pro popis produktů.

Více o pojmu

Copywriting

Stručně by šlo napsat – reklamní textařina. Jedná se o psaní nejrůznějších textů na e-shopy a weby.

Více o pojmu

CPA

Zkratka CPA pochází z anglického Cost Per Action/Acquisition.

Více o pojmu

CPC

CPC je zkratka z anglického Cost Per Click, tedy cena za 1 kliknutí na reklamu.

Více o pojmu

CPE

CPE (z anglického Cost Per Engagement) představuje průměrnou cenu za interakci s reklamou.

Více o pojmu

CPM

CPM (Cost Per Mille) neboli CPT (Cost Per Thousand) vyjadřuje průměrnou cenu reklamy za 1000 zobrazení. Používá se v online marketingu, TV a tisku.

Více o pojmu

CPV

CPV (Cost Per View), můžete se sejít také s PPV (Pay Per View) je průměrná cena za zhlédnutí videoreklamy. Cena reklamy se počítá počtu zobrazení videoreklamy.

Více o pojmu

CTA

Zkratka CTA pochází z anglických slov call to action, česky se překládá jako výzva k akci.

Více o pojmu

CTR

CTR (Click Through Rate) v překladu míra prokliku, což znamená kolik procent lidí, jimž se zobrazila naše reklama, na ni kliklo.

Více o pojmu

Cover fotka

Cover fotka je úvodní fotka facebookového profilu.

Více o pojmu