C

CAPTCHA

Tento akronym označuje test, který slouží k rozeznání skutečných uživatelů od robotů.

Více o pojmu

Cílová skupina

Slangově se užívá pojem cílovka. Jedná se o skupinu lidí, pro kterou se daný text píše.

Více o pojmu

Claim

Claim je vlastně slogan nebo motto – krátký text, který si spojíme s určitou značkou a tím, jak spolu tvoří její image.

Více o pojmu

CLV

Tato metrika vyjadřuje, jakou hodnotu pro nás má stálý zákazník, který se pravidelně vrací a nakupuje.

Více o pojmu

CMS

Jedná se o zkratku anglických slov content management system.

Více o pojmu

Content marketing

Obsahový marketing, jehož náplní je tvorba obsahu a to nejen textového, ale i multimediálního.

Více o pojmu

Conversion Rate

Conversion rate (konverzní poměr), který se vypočítá jako podíl konverzí a návštěvníků.

Více o pojmu

Cookies

Cookies jsou malé soubory, které si webová stránka ukládá ve vašem prohlížeči.

Více o pojmu

Copyediting

Jak už je z názvu patrné, při copyeditingu textař již napsaný text edituje, ale rovněž jej i copywritersky vylepšuje.

Více o pojmu

Copyright

Při vyslovování zní toto slovo podobně jako copywrite, ale význam je zcela jiný.

Více o pojmu

Copytexty

Pojmem copytexty v SHEANu označujeme texty, například pro popis produktů.

Více o pojmu

Copywriting

Stručně by šlo napsat – reklamní textařina. Jedná se o psaní nejrůznějších textů na e-shopy a weby.

Více o pojmu

Cover fotka

Cover fotka je úvodní fotka facebookového profilu.

Více o pojmu

CPA

Zkratka CPA pochází z anglického Cost Per Action/Acquisition.

Více o pojmu

CPC

CPC je zkratka z anglického Cost Per Click, tedy cena za 1 kliknutí na reklamu.

Více o pojmu

CPE

CPE (Cost Per Engagement) představuje průměrnou cenu za interakci s reklamou.

Více o pojmu

CPM

CPM vyjadřuje průměrnou cenu reklamy za 1000 zobrazení.

Více o pojmu

CPV

CPV je průměrná cena za zhlédnutí videoreklamy.

Více o pojmu

CTA

Zkratka CTA pochází z anglických slov call to action, česky se překládá jako výzva k akci.

Více o pojmu

CTR

CTR (Click Through Rate) znamená kolik procent lidí, jimž se zobrazila naše reklama, na ni kliklo.

Více o pojmu

CZ-NACE

Je to zkratka pro klasifikaci ekonomických činností vydávanou Evropskou komisí od roku 1970.

Více o pojmu