CPE (z anglického Cost Per Engagement) představuje průměrnou cenu za interakci s reklamou (zapojení uživatele), což může být rozbalení reklamy nebo interakce s jejím prvkem. Zadavatel reklamy tedy neplatí za prokliky, nebo imprese, ale za projevený zájem a angažovanost uživatelů. Jedná se o netradiční model platby za reklamu.