Co znamená CZ-NACE?

CZ-NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) je zkratka pro klasifikaci ekonomických činností vydávanou Evropskou komisí od roku 1970. V Česku se začala používat od 1. ledna 2008, kdy nahradila Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ). Předpona CZ určuje, že se týká činností prováděných v České republice.

V Česku má sběr těchto dat na starosti Český statistický úřad. Klasifikace činností NACE se používá například pro vydávání oprávnění k podnikání (např. živnostenské listy) a pro zařazení předmětů podnikání. Klasifikace se také používá pro zpracování statistických dat a jejich srovnání mezi státy. Díky tomu lze činnosti porovnávat mezi jednotlivými evropskými státy, protože je její používání ve státech Evropské unie povinné.

Přečtěte si také:

Placené kampaně fungují i v současné době

Velké srovnání populárních e-shopových řešení

Je tu konec obchodování na Facebooku a Instagramu?