Co je to GDPR?

Jedná se o Obecné nařízení na ochranu osobních údajů. Tento soubor pravidel na ochranu dat platí v zemích EU od května 2018 a musí být dodržován všemi, kteří zachází s osobními údaji. Tyto údaje obsahují například informace o zaměstnancích, zákaznících nebo klientech. Nařízení musí dodržovat také online služby, které pracují s daty uživatelů. Společnost řádně nakládat s údaji uživatelů, a to nehledě na to, zda je uživatelé zadávají vědomě (jméno, adresa), nebo je stránky sbírají pasivně, například prostřednictvím cookies.

Přečtěte si také: 

GDPR – jak postupovat?

Velká změna ohledně cookies: Nově musí návštěvník nejdříve souhlasit s jejich ukládáním

Novelizace zákona bude vyžadovat změnu tlačítka objednávky