Klíčové slovo

Slova, která ve vyhledávači nebo GDN spustí odpovídající reklamu na základě prolnutí s vyhledávacím dotazem nebo obsahem webu.