Korektura

Při korektuře copywriter nebo korektor opravuje v textu gramatické a stylistické chyby.

Při korektuře copywriter nebo korektor opravuje v textu gramatické a stylistické chyby. Pokud je úprava textu rozsáhlejší, je vhodnější pojem copyediting.