CTA

Zkratka CTA pochází z anglických slov call to action, česky se překládá jako výzva k akci.

Zkratka CTA pochází z anglických slov Call To Action, česky se překládá jako výzva k akci. Jedná se o tlačítka „koupit”, „objednat” nebo třeba vyplnění poptávkového formuláře. Cílem copwriterů je vymyslet text na tyto tlačítka tak, aby zákazníka opravdu přiměl k akci.