Normostrana

Normostrana je strana textu o rozsahu 1 800 znaků včetně mezer.