PNO = podíl nákladů na obratu (procentuální vyjádření hodnoty nákladů z tržeb). Z PNO zjistíte, kolik procent z celkového obratu bylo potřeba vydat na danou reklamu. Vypočítá se jako vynaložené náklady na reklamu / celkový obrat.