Remarketing

Cílení reklamy na uživatele, kteří navštívili web. Může být ve formě s pevně daným obsahem (statický remarketing – používá konkrétní předpřipravené texty a/nebo grafiku), nebo může mít obsah dynamicky šitý na míru danému uživateli (dynamický remarketing – zobrazuje v ideálním případě obsah relevantní tomu, o co uživatel na propagovaném webu projevil zájem).