Video reklama, kterou lze po 5 s přeskočit. Ideální délka reklamy je 7–60 s.