CPA

Zkratka CPA pochází z anglického Cost Per Action/Acquisition.

Zkratka CPA pochází z anglického Cost Per Action/Acquisition. V překladu to tedy znamená cena za akci (konverzi) anebo akvizici (získání nových zákazníků). CPA je jednotka posuzující výkon online kampaní.