Organický dosah na FB

Představuje počet lidí, kteří viděli jakýkoliv váš příspěvek alespoň jednou. Tato metrika je odhadovaná. Rozděluje se na virální a nevirální dosah.