Organický dosah na FB

Představuje počet lidí, kteří viděli jakýkoliv váš příspěvek alespoň jednou.

Představuje počet lidí, kteří viděli jakýkoliv váš příspěvek alespoň jednou. Tato metrika je odhadovaná. Rozděluje se na virální a nevirální dosah.