Social media

Social media jsou technologie, které jsou zprostředkované počítačem. Usnadňují vytváření nebo sdílení informací, myšlenek, kariérních zájmů a jiných forem vyjádření prostřednictvím virtuálních komunit a sítí.