Stories

Stories neboli příběhy na Facebooku jsou krátké uživatelsky generované sbírky fotografií a videa, které lze zobrazit až dvakrát a zmizí po 24 hodinách.

Když si na Facebooku vytvoříte příběh, můžete v něm sdílet fotky, videa a příspěvky, které budou viditelné pouze 24 hodin. Na příběhy, které jste sdíleli, se můžete znovu podívat ve svém archivu příběhů.