Update je pojem z angličtiny, kterým se označuje činnost, při níž se něco staré (například již neaktuální text nebo zastaralé funkce), nahradí něčím novým nebo se nové informace doplní – zaktualizují se