Co znamená USP? 

Zkratka USP pochází z anglického sousloví Unique Selling Propositon a do češtiny se překládá jako jedinečný prodejní argument. Označuje „něco”, čím je firma/značka/e-shop lepší než konkurence. Může se jednat o jedinečnost či zajímavost samotného zboží nebo o lepší služby, než jaké nabízí konkurence, například delší záruční doba atd. Stanovit si USP je potřeba na začátku marketingové strategie

Přečtěte si také

Jaký je rozdíl mezi poptávkou a zadáním?

Co je to projektové řízení?