Co znamená zkratka ATL?

ATL (above the line) je marketingové označení pro nadlinkovou komunikaci. Jedná se o druh marketingové komunikace, která využívá široký rozsah reklamních a komunikačních aktivit, mezi které například patří televize, tisk, rozhlas či billboardy. Nadlinková komunikace využívá velkých mediálních kampaní a cílí na široké publikum. Cílem ATL je zvyšovat povědomí o značce a zasáhnout co největší počet lidí.

Její název „nadlinková“  je odvozen od toho, že média a reklamní kampaně jsou výše nad „čarou“ (line), která odděluje masovou reklamu od marketingových aktivit, které jsou přesně zacílené.  

Proč se používá nadlinková komunikace ATL?

  • Nadlinková komunikace má potenciál zasáhnout velké publiku najednou. Média, jako jsou televize, rádio a tisk jsou velmi rozšířené, díky čemuž reklamní kampaně rychle a efektivně osloví velké množství lidí.
  • ATL reklama je také účinným nástrojem, pokud chcete budovat povědomí o značce a vytovřit silnou identitu značky a posílit její postavení na trhu.
  • Pokud je potřeba sdělit informace široké veřejnosti, je nadlinková komunikace vhodným kanálem.
  • Reklama v televizi může pomoci publiku lépe porozumět a pocítit emocionální aspekt kampaně.
  • Reklamní kampaně nadlinkové komunikace mohou posílit konzistenci a čitelnost značky díky tomu, že se opakují vizuální a zvukové prvky v různých médiích.

Opakem ATL je podlinka (BTL) , která naopak přináší přesnější zacílení a často slouží jako doprovod komunikačních aktivit, které jsou více cílené. Nastavuje se tak efektivnější komunikace s individuálními zákazníky a vyhodnocení marketingových kampaní je přesnější. Kombinace nadlinkové a podlinkové komunikace může být pro komplexní marketingový plán velmi účinná.

Přečtěte si také:

Co znamená above the fold?

Copyediting

Co je to brand?