Co je to ATL?

ATL (above the line) je označení pro nadlinkovou komunikaci. Konkrétně se jedná o druh marketingové komunikace, která využívá technik masové komunikace a masmédií, mezi které například patří televize, tisk, rozhlas či billboardy. Nadlinková komunikace využívá velkých mediálních kampaní a cílí na široké publikum. Cílem ATL je zvyšovat povědomí o značce a sdělením zasáhnout co největší počet lidí.

Opakem ATL je podlinka (BTL), která naopak přináší přesnější zacílení a často slouží jako doprovod komunikačních aktivit.

Přečtěte si také:

Co znamená above the fold?

Copyediting

Co je to brand?