Algoritmus šíření příspěvků na FB

Algoritmus šíření příspěvků na FB řídí pořadí zobrazení příspěvků ve feedu.

Algoritmus šíření příspěvků na FB řídí pořadí zobrazení příspěvků ve feedu. Cílem je, aby obsah ve feedu byl pro člověka co nejvíce relevantní a zábavný.