Co je to churn rate?

Churn rate (také známý jako míra odlivu nebo ztráta zákazníků) je metrika, která vyjadřuje rychlost, s jakou zákazníci přestávají využívat služby nebo produkty dané firmy a přechází ke konkurenci. Vyjadřuje procento zákazníků, kteří ukončí vztah s firmou během určitého období. Churn rate je kriticky důležitou metrikou pro společnosti, které se spoléhají na opakované nákupy nebo platbu předplatného. Pokud zákazníci odcházejí příliš brzy a cena za získání zákazníka je větší než zisk z něj, může se to nepříznivě projevit na rozpočtu firmy.

Při výpočtu churn rate je třeba si nejprve stanovit časový rozsah, se kterým chceme kalkulovat. Následně zjistíme počet získaných zákazníků a počet těch, kteří za toto období odešli. Počet zákazníků, kteří odešli vydělíme počtem získaných. Toto desetinné číslo vynásobíme 100 % a získáme míru odchodu. 

Přečtěte si také:

Co mají společného sociální sítě a SEO?

Přes 240 tisíc v tržbách jen díky přání k svátku

Jak jsme navýšili meziročně tržby o 400 %