KPI

KPI (=Key Performance Indicator) jsou klíčové ukazatele výkonnosti, tedy cílové parametry výkonu kampaní.

KPI (=Key Performance Indicator) jsou klíčové ukazatele výkonnosti, tedy cílové parametry výkonu kampaní. Například PNO, zisk nebo výdaje.