Persona

V kontextu obsahového marketingu jde o fiktivní osobu, typického představitele dané cílové skupiny.

V kontextu obsahového marketingu jde o fiktivní osobu, typického představitele dané cílové skupiny, pro něhož bude copywriter text psát.