PR článek

Dříve se jednalo o text umístěných v novinách, dnes je tímto termínem označován i článek publikovaný na nějakém internetovém portálu. Cílem PR článku je rozšířit informace mezi více lidí a získat hodnotný zpětný odkaz.