Copytexty

Pojmem copytexty v SHEANu označujeme texty, například pro popis produktů.

Pojmem copytexty v SHEANu označujeme texty, například pro popis produktů, které jsou do určité míry stejné, ale části jsou proměnné (značka, barva, materiál).