Zajímavé články

Call to action. Perex. Long tail. Nebojte, nejsou to žádné zaklínací formulky. To je jen malá ukázka z našeho slovníku pojmů, které používají lidé motající se kolem copywritingu a obsahového marketingu. Samozřejmě každý dobrý copywriter by v první řadě měl umět řemeslo – poutavě a bezchybně psát – ale neméně důležité je text napsat tak, aby prodával. A právě znalost níže zmíněných pojmů v tom velkou měrou pomůže. Tak hurá do toho.

copywriting

Komu slovníček s copypojmy pomůže?

  • Klientům, kteří budou více chápat, co po nich ti textaři vlastně chtějí.
  • Těm, kteří s copywritingem začínají a zatím tápají, jak že má ten dobrý obsah vypadat.
  • Studentům marketingu jako opáčko na zkoušku.
  • Nadšeným malým e-shopařům, kteří si vše dělají sami a stále si lámou hlavu, jak to udělat, aby se zákazníkům i vyhledávačům jejich texty víc zalíbily.
  • Všem zvědavcům, jež se rádi stále něco nového dozvídají.

Kapesní slovník copywriting – český

Obsah slovníku – hledejte přímo podle písmen

A

Above the fold

Jedná se o horní část stránky, která se po načtení zobrazení bez nutnosti skrolovat. Nad foldem – nad zalomením stránky – by tedy měly být ty nejdůležitější a nejlákavější informace, které uživatele přimějí web neopouštět a naopak pročítat si další stránky.

Analýza klíčových slov

Mezi marketéry je slangově nazývána klíčovka. Zpracovávají ji nejčastětji SEO specialisté a jedním z jejich cílů je najít relevantní klíčová slova, která pak copywriteři vhodně do textů zakomponovávají. Rozhodně to ale neznamená, že by v textu mělo být nahromaděno co nejvíce klíčovýh slov, takový přeoptimalizovaný text by naopak algoritmy vyhledávačů hodnotily negativně.

Anchor text

Je pojem používaný pro viditelné texty, které na sobě nesou hypertextový odkaz. Textaři se snaží, aby anchor text byl klíčové slovo (fráze) nebo třeba název produktu. A o anchor textech se toho dá zmínit daleko více, jak si můžete přečíst na našem blogu v článku nazvaném: Anchor texty nejsou jen ozdoba pro čtenáře. Využíváte jejich potenciál naplno?

Aktualita

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o text, který přináší něco nového, aktuálního. Uveřejňování aktualit je dobré nejen kvůli informování zákazníků o nových produktech, službách nebo třeba referencích, ale pravidelné přidávání nového obsahu také zvyšuje hodnocení webů v očích vyhledávačů. Aktualita bývá narozdíl od článků na blogu nebo v poradně stručnější, většinou nezabíhá tolik do podrobností. 

Alternativní text

Alternativní text se přidává k popisu multimediálního obsahu a pomáhá vyhledávači určit, co na je obrázku nebo videu zobrazeno, má tedy pozitivní vliv při optimalizaci webu pro vyhledávače. Protože dnes řada lidí vyhledává podle obrázků, může vyplnění alternativních textů rovněž zvýšit návštěvnost. V neposlední řadě alternativní text dělá procházení webu snazší pro nevidomé.

B

Backlink

Česky označován jako zpětný odkaz. Jedná se o odkaz směřující na konkrétní web z jiných internetových stránek. Odkazovanému webu zvyšuje návštěvnost a podílí se na jeho hodnocení. U backlinků platí, že důležitější je kvalita než kvantita.

Bold

Bold se používá pro zvýraznění slova nebo věty, jedná se o vytučnění. Často se zvýrazňují klíčová slova nebo informace, které jsou v textu podstatné. Vytučnění je vždy jen u pár slov, maximálně několika vět.

Brief

Briefem se mezi copywritery označuje zadání od klienta.

C

Claim

Označení pro slogan.

Cílová skupina

Slangově se užívá pojem cílovka. Jedná se o skupinu lidí, pro kterou se daný text píše. Je logické, že text cílící na ženy na mateřské bude formulován jinak, než když jsou cílovou skupinou například starší lidé. Při stanovování cílové skupiny se zohledňuje nejenom věk, ale i sociální postavení, vzdělání, atd.

CMS

Jedná se o zkratku anglických slov content management system. Ačkoliv to může znít složitě, jedná se o redakční systém, pomocí něhož se spravuje obsah webových stránek. Některé CMS jsou placené, jiné jsou do menšího rozsahu k dispozici zdarma. Firma shean.cz má svůj vlastní redakční systém omnix.

Content marketing

Česky se překládá jako obsahový marketing. Jeho náplní je tedy tvorba obsahu a to nejen textového, ale i multimediálního (videa, fotky, inkografiky, podcasty). Před samotným vytvářením nového obsahu je potřeba si vytvořit obsahový audit (když web od někoho přebíráte) a obsahovou strategii (naplánování co a jakým způsobem se bude publikovat).

Copyediting

Jak už je z názvu patrné, při copyeditingu textař již napsaný text (dodaný od klienta) edituje (opravuje chyby, přidává nadpisy, vytučňuje slova, atd.), ale rovněž jej copywritersky vylepšuje, tedy přidává klíčová slova, používá synonyma a přeformulovává věty tak, aby text byl srozumitelnější a pro čtenáře poutavější.

Copyright

Při vyslovování zní toto slovo podobně jako copywrite, ale význam je zcela jiný. Copyright se česky překládá jako autorské právo a zabývá se právními vztahy uživatelů a tvůrců autorských děl k příslušným dílům.

Copywriting

Stručně by šlo napsat – reklamní textařina. Jedná se o psaní nejrůznějších textů na e-shopy a weby, hodně copwriterů se věnuje i správě sociálních sítí a oblasti public relations.

Copytexty

Pojmem copytexty v SHEANu označujeme texty, například pro popis produktů, které jsou do určité míry stejné, ale části jsou proměnné (značka, barva, materiál).

CTA

Zkratka CTA pochází z anglických slov call to action, česky se překládá jako výzva k akci. Jedná se o tlačítka „koupit”, „objednat” nebo třeba vyplnění poptávkového formuláře. Cílem copwriterů je vymyslet text na tyto tlačítka tak, aby zákazníka opravdu přiměl k akci. 

D

Duplicitní obsah

Jedná se o obsah, který je zkopírován z jedné webové stránky a bez úprav vložen na jinou stránku. Takto identické texty dnes vyhledávače penalizují a stránky s duplicitními texty se zobrazují ve výsledcích vyhledávaní na nižších pozicích. Lehkému způsobu Ctrl+C a Ctrl+V se tedy dobrý copywriter rozhodně musí vyhnout. 

H

H1

Jedná se o nadpis nejvyšší úrovně, který popisuje hlavní téma stránky. Pokud je text delší, je nutné ho formátovat, tedy rozdělit do odstavců a k nim přidat nadpisy dalších úrovní – H2, H3 atd. Díky správnému formátování bude text přehlednější.

Hard copy

Je označení pro nepersonalizovanou část textu, kterou lze mít předem, tedy před personalizací.

Headline

Anglický termín pro nadpis. Správně napsaný nadpis musí čtenáře zaujmout a vystihnout, o čem text nebo odstavec pojednává.

I

Interní prolinkování

Jde o umisťování odkazů v rámci jednoho webu. Například v článku v poradně je prolink na zmiňovanou kategorii. Interní prolinkování má nejenom zákazníkovi na webu usnadnit hledání ale jedná se také o jednu z optimalizačních technik.

K

Keywords

Neboli klíčová slova.

Korektura

Při korektuře copywriter nebo korektor opravuje v textu gramatické a stylistické chyby. Pokud je úprava textu rozsáhlejší, je vhodnější pojem copyediting.

L

Long tail

S pojmem long tail pracují hodně nejenom copywriteři ale i SEO specialisté. Jedná se o klíčové slovo v podobě delšího slovního spojení, kterou má vysokou relavanci a přitom nižší míru popularity. Například obecné klíčové slovo je pergola, long tail může být hliníkové pergola se stahovací střechou.

M

Microsite

Jde o web malého rozsahu o několika někdy i jen o jedné stránce.

Mikrotexty

Jedná se většinou o kratší texty servisního charakteru (například text zobrazující se po odeslání objednávky), které je ale dobré mít sladěné s celkovou tonalitou webu.

N

Normostrana

Normostrana je strana textu o rozsahu 1 800 znaků včetně mezer.

P

Perex

Jedná se o úvodní odstavec, který shrnuje o čem daný text je a má za úkol čtenáře nalákat k dalšímu čtení.

Persona

V kontextu obsahového marketingu jde o fiktivní osobu, typického představitele dané cílové skupiny, pro něhož bude copywriter text psát.

PR článek

Dříve se jednalo o text umístěných v novinách, dnes je tímto termínem označován i článek publikovaný na nějakém internetovém portálu. Cílem PR článku je rozšířit informace mezi více lidí a získat hodnotný zpětný odkaz.

Princip obrácené pyramidy

Podle tohoto principu patří to nejpodstatnější a nejzajímavější do horní části textu. Princip obrácené pyramidy používají nejenom copywriteři ale i novináři.

T

Testimonial

V testimonialu je citace konkrétní osoby, která komentuje/hodnotí produkt či službu. Čím je testimonial konkrétnější (jméno, fotografie, povolání, věk, ...), tím je tato reference brána v očích návštěvníka webu jako důvěryhodnější.

Titulek

Jedná se o řádek v hlavičce zdrojového kódu. Zobrazuje se v záložce internetového prohlížeče a ve výsledcích vyhledávání. Čím je titulek lépe napsaný (obsahuje klíčová slova, zaujme), tím je větší šance, že na něj čtenář klikne, navíc titulek značnou měrou hodnotí také algoritmy vyhledávačů.

Tonalita

Je to označení pro naladění komunikačního stylu, který se bude používat pro všechny texty a promítne se do výběru jazykovým prostředků (například jednotné používání vám/vás s malým, nebo velkým písmenem).

 

Dozvěděli jste se něco nového? Tak to jsme rádi. A pokud máte nějaký pojem, který s copywritingem souvisí a v našem slovníku není obsažen, budeme rádi, když nám napíšete a my ho doplníme. A teď už nezbývá jen popřát: „Dobrému copy třikrát zdar, zdar, zdar”.